Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medieetik

Skapad 2021-02-18 09:00 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Medier, samhälle och kommunikation
Är det rätt att avslöja namnet på misstänkta brottslingar? Var går gränsen för allmänintresset? I det här momentet fokuserar vi på medieetiska frågor samt det journalistiska hantverkets regler och förutsättningar.

Innehåll

Syftet med momentet är att läsa om och diskutera det journalistiska arbetet utifrån flera medieetiska frågor, där elever får presentera sina kunskaper så väl muntligt som skriftligt löpande under delkursen. Momentet examineras med en podcast där elever förkovrar sig i valfritt relevant ämne.

Uppgifter

 • Podcast om medieetik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lagar och andra bestämmelser samt internationella överenskommelser och etiska regler inom kommunikationsområdet.
  Mer  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för lagar, andra bestämmelser, överenskommelser och etiska regler inom medieområdet samt för bakgrunden till deras utformning och förändring. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat lagar och regler i förhållande till mediernas innehåll och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hur de påverkar medierna i samhället.
  Mer  A
 • Eleven redogör utförligt för lagar, andra bestämmelser, överenskommelser och etiska regler inom medieområdet samt för bakgrunden till deras utformning och förändring. Dessutom diskuterar eleven utförligt lagar och regler i förhållande till mediernas innehåll och drar välgrundade slutsatser om hur de påverkar medierna i samhället.
  Mer  C
 • Eleven redogör översiktligt för lagar, andra bestämmelser, överenskommelser och etiska regler inom medieområdet samt för bakgrunden till deras utformning och förändring. Dessutom diskuterar eleven översiktligt lagar och regler i förhållande till mediernas innehåll och drar enkla slutsatser om hur de påverkar medierna i samhället.
  Mer  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: