Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den lustfyllda leken

Skapad 2021-02-18 09:24 i Furets förskola Halmstad
Förskola
Leken är viktigt för barns utveckling, lärande och sociala förmågor. Vi vill med detta projekt lyfta lekens betydelse.

Innehåll


Varför?


 • I den reviderade Läroplan för förskolan 2018 har leken fått en större och betydelsefull roll. 
 • Utifrån självskattningen har vi sett att vi behöver arbeta med en del mål som vi tagit med i vår GPP.
 • Rektorerna i vårt skolområde lyfter leken som ett prioriterat målområde och pedagogerna vill se leken i ett pedagogiskt perspektiv och använda den i undervisningen på ett lustfyllt sätt.
 • Leken är viktigt för barns utveckling, lärande och sociala förmågor. Vi vill lyfta lekens betydelse för vårdnadshavarna. 

 

Syfte

 

För barnen:​

 

 • Ta tillvara på barnens inneboende lekkraft och utveckla deras lekförmåga i olika sociala sammanhang.
 • Lära genom leken, vikten av variation av lekar. ​
 • Utveckla sin kreativitet, fantasi och nyfikenhet.​
 • Förstå lekkoder och kunna ta instruktioner. Språkutveckling, kommunikation, samspel, turtagning.
 • Stärka barns självkänsla och självförtroende. 

 

För pedagogerna:​

 

 • Förmedla samspel, respekt för varandra och vår miljö, allas lika värde. 
 • Vara goda förebilder i leken för barnen och erbjuda en variation av lekar och relationer.
 • Vara mer medvetna om vikten av barnens lek och utgå från barnens perspektiv.
 • Erbjuda lekmiljöer som stimulerar till olika typer av lekar. 

 

Mål

 

Normer och värden 2:1​​

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:​​

 

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande (s.12)

 

Omsorg, utveckling och lärande 2:2​​

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:​​

 

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära (s.13)​

 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till hållbar utveckling (s. 14)

 

Barns delaktighet och inflytande 2:3​​

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:​​

 

       förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och miljön i förskolan​

     (s.16)​

 

Utifrån planen mot diskriminering och kränkande behandling​​

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:​​

       respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna​ (s.12)​

 

Utifrån målbilderna för barns språkliga och kommunikativa utveckling​​

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:​​

 

       intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av att tolka, ifrågasätta och samtala om dessa (s.14)​

 

Utifrån målbilderna för barns matematiska utveckling​​

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:​​

 

       förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp (s.14)​

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: