Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FORNTIDEN

Skapad 2021-02-18 09:47 i Ljungviksskolan Lerum
Ett arbete med temat forntiden om, stenåldern, bronsålder och järnåldern.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Du kommer att få bekanta dig med jordens uppkomst, istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du kommer att få arbeta både praktiskt och teoretiskt.

Innehåll

Mål

 • Väcka nyfikenhet, intesse och engagemang för våra förfäder.
 • Utveckla kunskaper över hur människor levt under olika tidsperioder.
 • Kunna göra jämförelser kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden.

 

Det här gör vi:

 • Läser faktatexter enskilt, tillsammans och i grupp.
 • Samtalar, reflekterar och jämför över hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden.
 • Ser på filmer.
 • Bilduppgifter, med olika tekniker, som tillhör ämnet.
 • Lyssnar på minigenomgångar om de olika tidsperioderna.
 • Går ut i naturen och tittar på spår från forntiden.

Du ska kunna:

* placera ut istid, stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje i rätt ordning.

* berätta om några spår i naturen från forntiden.

* reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden.

* förklara begreppen: stenåldern, bronsåldern, järnåldern, dåtid, nutid, framtid, fornlämningar, fynd, tidslinje,

* beskriva och jämföra människors bostäder, mat, kläder, redskap och gravar.

* skapa bilder som passar till temat.

* skriva enkla faktatexter så att innehållet blir tydligt.

* vara delaktig när vi samtalar och diskuterar i grupp.

* var i naturen istiden har lämnat spår.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

SO
Bedömningsmatris FORNTIDEN år 3

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsbegreppen: istid, sten- brons- och järnålder, och vad de står för.
Berätta om levnadsvillkor under de olika tiderna.
Du är bekant med tidsbegreppen. Du kan kort berätta något om hur människorna under forntiden levde.
Du känner till tidsbegreppen och hur människorna levde på forntiden. Du berättar intresserat om människornas liv.
Du kan de olika tidsbegreppen och hur människors levde på forntiden väl. Du visar stort intresse genom att ställa frågor på lektionerna. Du förstår faktauppgifterna och kan sätt dig in i dem.
Jämföra och se skillnader från Forntid och nu.
Se likheter och skillnader mellan de olika tidsåldrarna.
Du nämner några skillnader och likheter mellan nutid och dåtid och mellan de olika tidsåldrarna.
Du nämner flera olika skillnader och likheter mellan dåtid och nutid och mellan de olika tidsåldrarna.
Du kan på ett mer utförligt sätt beskriva likheter och skillnader mellan dåtid och nutid och mellan de olika tidsåldrarna. Du gör egna reflektioner kring skillnader och likheter.
Söka och bearbeta olika fakta.
Du tar till dig fakta genom att se på film, lyssna och läsa texter.
Du bearbetar fakta till egen kunskap Du ser vilken fakta som hör ihop med uppgiften och temat.
Du bearbetar fakta till egen kunskap. Du granskar fakta noga och funderar över den kritiskt.
Förstå tidslinje och begreppen: dåtid, nutid, framtid, fornlämningar, fynd, tidslinje, f.Kr och e.Kr.
Du kan avläsa en enk el tidslinje. Du känner till några av begreppen.
Du kan avläsa, förstå och göra en tidslinje. Du känner till flera av begreppen och kan förklara dem.
Du kan avläsa, förstå och analysera en tidslinje (t.ex. de beslut jag tar idag kan påverka min framtid). Du kan begreppen väl och kan förklara dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: