Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling av Snurrans lärmiljö

Skapad 2021-02-18 09:52 i Rådmansparkens förskola Östersund
Förskola
Hur utvecklar vi Snurrans lärmiljö? Vi behöver ändra på lekmiljöerna med syftet att skapa bättre inbjudande miljöer som utvecklar barnens lek.

Innehåll

Länge har vi tänkt att vi behöver ändra vår lärmiljö på Snurran. Vi har beställt nya möbler som ska inbjuda till lek. Vi behöver få till viss struktur med lekmaterial genom att träna barnen i att sortera och plocka undan när de avslutar leken. 

Vi vill göra mer inspirerande lekmiljöer, som utvecklar fantasin och rolleken. Vi har observerat att barnen inte riktigt kommer igång i leken. Det blir spring och hoppande från ena leken till den andra och inget prat med varandra under leken. 

Vi ska först observera sedan reflektera och sedan genomföra utifrån det vi ser.

I detta jobb ska vi tänka på följande:

 • Vilka lekar finns hos er idag? Ex rollek, konstruktionslek, springlek mm
 • Leker barn i samma grupperingar? 
 • Är leken och lekmiljön tillgänglig för alla barn, ex språk, material, miljö…?
 • Är alla barn delaktig i leken?
 • Vilken roll har vi pedagoger i leken idag? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: