Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Rymden (Åk 1-6)

Skapad 2021-02-18 10:40 i Ängaboskolan Alingsås
Grundsärskola 1 – 6 Hem- och konsumentkunskap Estetisk verksamhet Kommunikation Verklighetsuppfattning
Under temat Rymden ska vi undersöka det som finns utanför jorden och skapa vår egen version av rymden i klassrummet!

Innehåll

Arbetsområde:

Under temat Rymden ska vi undersöka det som finns utanför jorden och skapa vår egen version av rymden i klassrummet!

 

Målet/syftet är att upptäcka och lära mer om rymden och skapa efter temat.

 

Konkreta mål:

¤ Du ska upptäcka och lära dig nya saker om Rymden genom filmer, sånger, böcker och mer!

¤ Du ska delta i alla aktiviteter som är anpassade efter temat Rymden, under Hemkunskap, Bild, Musik, Verklighetsuppfattning och Saga

¤ Du ska skapa din egen version av Rymden under Bildlektionen

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

¤ Du deltar i alla aktiviteter som är anpassade efter temat

¤ Du ska delta aktivt och göra så mycket du kan själv eller med hjälp av en vuxen

¤ Du ska visa att du är uppmärksam och interesserad

 

Undervisning:

¤ Vi ska lära dig så mycket som möjligt om Rymden

¤ Eleverna ska få presentera sina nya kunskaper om Rymden på slutet av Temat, via en digital presentation

¤ Vi ska göra undervisningen på ett så roligt som möjligt sätt

¤ Vi samtalar om det vi redan vet, det vi lär oss, det vi skapar och det som vi har lärt oss om Rymden

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner samt hur de kan läsas och följas.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  4-6
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  4-6
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.
  ES  4-6
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  4-6
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i skolbibliotek eller med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner, såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  4-6
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  VEU  4-6
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  4-6
 • Avbildningar av verkligheten, till exempel bild, foto och film.
  VEU  4-6
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras och kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  ES   9
 • Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
  VEU   9
 • Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: