Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati

Skapad 2021-02-18 10:41 i Lagmansskolan Mjölby
Under Temaområdet Valet 2018 arbeta du med vad demokrati är, hur ett val i Sverige går till och ta reda på vilka parti det finns att rösta på. Du avslutar arbetet med att rösta i skolvalet.
Grundsärskola 4 – 9 Svenska Svenska som andraspråk Samhällsorienterande ämnen
Vi kommer att arbeta med vad demokrati är på flera olika nivåer, hur ett val i Sverige går till och ta reda på vilka partier som finns i Sveriges riksdag. Vi kommer även prata om opinionsbildning och hur vi som medborgare kan vara med och påverka i samhället.

Innehåll

Syfte:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer, värden och arbetssätt. Undervisningen syftar också till att eleverna utvecklar kunskaper om, och ett kritiskt förhållningssätt till, hur man hanterar information i vardagsliv och studier. Därigenom ska eleverna stimuleras i att engagera sig och uttrycka sig i olika sammanhang för att på så sätt stärka tilltron till sin förmåga att delta i samtal om samhällsfrågor.

 

 När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna:

 • berätta om vad demokrati och diktatur betyder
 • berätta om hur ett demokratiskt val går till i Sverige
 • känna till några av riksdagspartierna och kunna berätta lite om dem
 • ge exempel på hur man som samhällsmedborgare kan påverka

Bedömning:

 Jag kommer att bedöma din förmåga att 

 • berätta om vad demokrati och diktatur är.
 • berätta om hur ett demokratiskt val går till i Sverige
 • hämta information om Sveriges riksdagspartier
 • lyssna och diskutera politiska frågor

Undervisning:

 När vi arbetar med arbetsområdet Demokrati kommer vi att:

 • se korta filmer om demokrati och hur ett val i Sverige går till.
 • förklara begreppen demokrati och diktatur.
 • följa UR-serien "Dröm om demokrati" och jobba med uppgifter kring varje avsnitt.
 • diskutera politiska frågor och dilemman
 • testa kahoot och socrative student

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  GrSär lgr11
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdag och regering och deras olika uppdrag. Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling.
  SO  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  7-9
 • Metoder för att söka information från olika källor. Hur man kan värdera, bearbeta och presentera information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: