Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ritteknik och 3D-modeller

Skapad 2021-02-18 11:23 i Österbyskolan Östhammar
Grundskola F – 9 Teknik
Vi ritar 3D-modeller i Tinkercad och lär oss hur 3D-skrivare fungerar och i vilka användningsområden vi använder oss av 3D-skrivare. Hur används tekniken nu och hur kan man använda denna teknik i framtiden?

Innehåll

Under några veckor kommer vi arbeta med  ritteknik och 3D-skrivare.

 

Arbetssätt 

Genomgångar, diskussioner och enskilt arbete med att skapa olika 3D-figurer både med papper och penna samt TinkerCad.

 

Form

Efter den här kursen ska du: 

kunna genomföra en teknisk ritning med 3 vyer

kunna resonera runt konsekvenser av användning av 3D-skrivare

Kunna använda Tinkercad för att rita en 3D-modell

 

Bedömning 

Bedömningsuppgift i ritteknik

Diskussionsuppgift runt konsekvenser av t.ex. 3D-skrivare

Konstruktion av 3D-modell i TinkerCad 

Dokumentation av arbetsgången.

 

Förmågor 

  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer 

  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion 

  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar 

  • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

  •  

Matriser

Tk
Teknik

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
,
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
,
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: