Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi lär oss om hållbar utveckling med hjälp av gemenskap och glädje

Skapad 2021-02-18 11:37 i Backatorpets förskola Halmstad
Förskola
Ett tema som vi under den här terminen fortsatt kommer arbeta kring är värdegrundsarbetet, som är en av de viktigaste nycklarna inom den hållbara utvecklingen. Vikten av att skapa hållbara relationer och ge barnen förutsättningar att bli världsmedborgare är något som vi strävar efter.

Innehåll

 

Varför?

Vi vill skapa ett ökat lärande kring hållbara relationer för att ge barnen förutsättningar att lära sig social kompetens som vi alla behöver genom livet.

Barnen ges möjlighet att lära sig hur vi är mot varandra, hur en god kompis ska vara samt vikten av att visa respekt och förståelse för sina medmänniskor och samhälle.

 

Våra mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. (Normer och värden) 

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften. (Omsorg, utveckling och lärande). 

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. (Barns inflytande). 

 

Hur?

 •    Ge barnen strategier och tid att utvecklas, lära sig om varandra, om miljön och material.
 •    Barnen hjälper varandra och har förståelse för varandra. 
 •    Ständigt vara härvarande i samspel och kommunikation. 
 •    Jobba i mindre grupper/ olika konstellationer. 
 •    Följa barnen i deras nyfikenhet. 
 •    Arbeta med återvunnet material i vårt skapande. 
 •    Komma utanför förskolans miljö, skapa rörelse och få relation till vår närmiljö samt upptäcka naturen. 
 •    Ge barnen utrymme för samtal 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: