Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt - ön

Skapad 2021-02-18 15:27 i Rotskärsskolan F-6 Älvkarleby
I det här projektet ska ni få arbeta med ett skrivprojekt som ska mynna ut i en roman, "Ön".
Grundskola 6 Svenska
Du kommer att arbeta med ett skrivprojekt som heter "Ön". Vi följer givna instruktioner och kommer skriva 9 kapitel. Vi kommer även rita bilder till berättelsen och genomgående skriva feedback till varandra utifrån en checklista. Slutprodukten med bilder kommer att läggas upp här på Unikum under "Uppgifter" samt skrivas ut och sättas ihop som en bok.

Innehåll

Undervisning (arbetsformer och lärande)

 • Du kommer att få skriva en kapitelbok som heter "Ön". Varje kapitel har en tydlig instruktion vad kapitelt ska innehålla.
 • Du får träna på att skriva på olika sätt, t.ex skriva ett brev, använda känsloord, göra en miljöbeskrivning och skriva dialoger.
 • Varje kapitel ska också illustreras med en passande bild.
 • Du får också läsa igenom dina kamraters texter och du får ge och ta emot respons på texterna.

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

Nedan anges det kunskapsstoff som eleven kommer att möta i detta ämnestematiska projekt.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • skriva berättande texter
 • hålla en röd tråd i ditt skrivande
 • kunna ge respons
 • kunna ta respons och omarbeta din text utifrån det
 • kunna följa en planering för ditt skrivande
 • utveckla dina texter genom dialog, beskrivningar mm
 • illustrera dina texter med bilder som förstärker texten
 • använda vanliga skrivregler (skiljetecken, stor bokstav)

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • skriva berättande texter
 • hålla en röd tråd i ditt skrivande
 • ge respons
 • ta respons
 • följa en beskrivning för ditt skrivande
 • skriva olika slags texter t.ex. dialog, beskrivningar
 • måla bilder för att illustrera dina texter.
 • använda vanliga skrivregler (skiljetecken)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Matris skriva

Skriva

 • Gr lgr11   kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
F
E
C
A
Skrivförmåga
Innehåll i berättelsen
Innehållet i dina texter är svårt att förstå, strukturen är otydlig och språklig variation saknas. .
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation.
Innehåll
De berättande texter du skriver innehåller inte några enkla personbeskrivningar och har ingen riktig handling.
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Skrivteknik
Skrivregler
I texterna använder du ännu inte grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I enkla texter kan du använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
Förtydliga texters budskap
Förtydliga berättelsen med hjälp av bilder
Du kan ännu inte förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt .
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Ge respons, bearbeta texter
Ändra din text efter feedback/återkoppling från lärare och klasskompisar. Samt ger relevant resons till andra.
Du bearbetar inte dina texter med den respons du fått, för att få en högre kvalitet.
Dessutom kan du ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan du ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan du ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Tempus
Dåtid/nutid/framtid
Tempus används inte rätt och blandar dåtid, nutid och framtid
Tempus används oftast rätt.
Tempus används rätt.
Tempus varieras medvetet i texten, t ex tillbakablickar/ parallellhandling i berättelsen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: