Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beta kapitel 4- Räkna med tal i decimalform

Skapad 2021-02-18 16:06 i Solskiftesskolan Österåker
Matematikboken Beta , Kapitel 3 och 4. .
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med kapitel 4 i matematikboken Beta. Du får lära dig mer om att räkna med tal i decimalform.

Innehåll

Pedagogisk planering från Solskiftesskolan

Varför ska du lära dig att räkna tal i decimalform?

Du är i affären och ska handla och har med dig 500 kr. Ungefär vad kommer det att kosta? Kommer pengarna räcka till allt du behöver? Du ska åka på semester med familjen. Det är en lång bilresa ni har framför er och behöver lägga upp en rutt med övernattning för att orka. Hur långt behöver ni köra varje dag för att komma fram i tid så er semester inte bara bli en lång bilresa?   

 

 

Vad ska du lära dig under det här avsnittet?

Efter det här avsnittet ska du:

 • kunna avrunda tal i olika sammanhang
 • kunna använda metoder för överslagsräkning med de fyra räknesätten
 • kunna använda metoder för att utföra beräkningar med de fyra räknesätten med tal i decimalform
 • kunna välja och använda lämpliga räknesätt i olika situationer
 • kunna förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet 

 

 

Hur ska vi lägga upp undervisningen? 

 • Vi har gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier för att lösa matematiska uträkningar och problem. Här övar vi också på att förklara och tydliggöra för varandra hur vi löser olika problem och matteuppgifter.
 • Du kommer arbeta enskilt samt i par, i matematikboken Beta.
 • Vi kommer göra vissa praktiska övningar. 
 • Vi kommer titta på film. 
 • Du kommer få läxor tillhörande kapitlet

 

Hur ska du examineras? 

- Jag lyssnar på hur du muntligt deltar i diskussioner vid genomgångar samt om du visar intresse för att utveckla din matematiska förmåga genom att lyssna, ställa frågor till andra och komma med förslag på lösningar.

- Jag tittar i ditt räknehäfte för att se hur väl du förstår det vi arbetar med, hur du löser uppgifter med tydligt visade tankegångar. 

- Jag tittar på hur du löser problemlösningsuppgifter och vilka metoder du använder. 

- Jag lyssnar och tittar på hur du behärskar matematiska begrepp.  

- Du kommer att få göra ett prov i slutet av arbetsområdet där du får visa att du uppnått kapitlets mål. Provet innefattar både kapitel 3 och 4. 

Uppgifter

 • Prov kapitel 3 och 4

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Provresultat för Beta, kap.3-4

Du har viss kunskap men behöver mer träning för att nå godtagbara kunskaper.
Du har godtagbara kunskaper.
Du har mer än godtagbara kunskaper.
Problemlösning
Begrepp
Metod
Kommunikation och resonemang

Ma
Räkna med tal i decimalform

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Avrundning
Avrundning-närmevärde Avrunda till närmaste: heltal, tiotal, hundratal tiondelar och hundradelar
Jag är osäker på hur jag ska avrunda och avrundar utan att ta hänsyn till vad det står i uppgiften eller hur jag ska tolka uppgifter såsom: avrunda till närmaste hundratal eller ental.
Jag kan och vet hur jag ska avrunda heltal, tiotal och hundratal. Jag kan för det mesta även avrunda tiondelar och hundradelar.
Jag kan och är säker på hur jag ska avrunda heltal, tiotal, hundratal, tiondelar och hundradelar.
Överslagsräkning
Överslagsräkning i huvudet och skriftligt, alla fyra räknesätten
Jag är osäker på hur jag ska använda mig av överslagsräkning och det blir lätt fel.
Jag vet och kan använda mig av överslagsräkning vid enklare uppgifter.
Jag är säker och kan använda mig av överslagsräkning vid svårare uppgifter vid alla fyra räknesätt.
Algoritmer/uppställning
Uppställning med decimaltal i: Addition Subtraktion Multiplikation Kort division
Jag är osäker på fler av uppställningarna och hur jag ska använda minnessiffrorna samt decimaler.
Jag kan fler av de fyra uppställningarna och hur jag använder minnessiffror och decimaler.
Jag är helt säker på alla fyra uppställningar och är säker på hur jag använder mig av minnessiffror, decimaler och fylla på med noll vid kort division.
Problemlösning
Kapitel 4 - Steg för steg, tänka logiskt
Jag är osäker på problemlösningsuppgifter och hur jag ska använda mig av strategierna "steg för steg" och "tänka logiskt".
Jag kan använda mig av strategierna och kan lösa fler problemlösningsuppgifter med hjälp av strategierna "steg för steg" och "tänka logiskt".
Jag är säker och använder mig av strategierna och kan lösa de flesta problemlösningsuppgifter med hjälp av strategierna "steg för steg" och "tänka logiskt". Jag visar mina lösningar tydligt och det går lätt att följa mina resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: