Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2021-02-18 21:39 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Svenska
Spännande berättelser vill locka dig att läsa vidare, så att du bara måste få veta hur det slutar. Hur är en spännande berättelse uppbyggd? Hur använder du språket för att skapa levande miljöer och bygga upp spänning? Det och mycket mer handlar arbetsområdet Superspännande-berättande texter i Zick-Zack.

Innehåll

Varför gör du det här ?

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att du utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla ditt skriftspråk så att du får tilltro till din språkförmåga.

Vad behöver du lära dig?

Du får möjlighet att:

 • förstå syftet med en berättande text (Förförståelse/förkunskaper)
 • lära dig hur en berättande texts (en äventyrsberättelse) berättarkurva är uppbyggd, med en inledning, en serie spännande händelser och svårigheter som måste lösas samt en avslutning som knyter ihop berättelsen
 • lära dig hur man använder språket för att skapa levande miljöer och bygga upp spänning
 • lära dig variera dina meningar och ditt språk på olika sätt
 • lära dig ordklasserna substantiv, adjektiv, verb, adverb och prepositioner och hur de används i texter.
 • öva på det du lärt dig och tillsammans i klassen/gruppen bygga upp en berättarkurva och skriva några avsnitt till en berättelse
 • på egen hand kunna planera och skriva en berättelse 

Hur gör du?

 

 • Klassen läser och återberättar olika spänningsberättelser och samtalar om vad det är som gör en berättelse spännande.
 • Klassen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen spänningsberättelsens struktur (berättarkurvan).
 • Klassen arbetar med de språkliga drag som används för att skapa spänning, som vikten av att välja rätt adjektiv och beskrivande verb, tala till alla sinnen, ibland inleda ­meningar med ett adverb eller en preposition, använda liknelser samt variera meningslängden.
 • Klassen läser och analyserar några textavsnitt, skriver tillsammans med sin lärare korta avsnitt, där ni övar på det ni lärt er tidigare.
 • Varje elev planerar och skriver på egen hand en berättelse samt bearbetar den utifrån respons. 

Det här kommer att bedömas

 Din förmåga att:

 • förstå syftet med en berättande text
 • kunna skriva en text med ett begripligt innehåll och en tydlig röd tråd
 • kunna använda strukturen för en berättande text (spänningstext)
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för en berättande text, som olika berättartekniska grepp, ordval, meningsbyggnad m.m.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: