Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Empati Tomten vt-21

Skapad 2021-02-19 06:56 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Empati

Förmågan att förstå andra personers känslor och sätta sig in i hur andra känner.

Avdelningens mål:

•Att utveckla och stärka barnens empatiska förmåga för att kunna förstå och sätta sig in i hur andra personer känner i olika situationer. 

•Ge förutsättningar för alla barnen att uttrycka sina känslor. 

•Vi som pedagoger stöttar barnen i att sätta ord på sina känslor. 

 

Aktivitet:

•Vi kommer använda oss av kompisböckerna där de tar upp hur man är en bra kompis. Både genom att läsa böckerna och lyssna på dem i polyglutt. Vi kommer också använda oss av kanin och igelkott som är med i böckerna för att dramatisera olika situationer som kan uppstå i barnens vardag. 

•Vi gör ett kompishjärta tillsammans med barnen och diskuterar tillsammans om hur de tycker att en bra kompis ska vara. 

•Närvarande vuxna i lek och aktiviteter som kan hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor. 

•Vi kommer göra en bokhylla i polyglutt med tema Empati. 

• Vi använder oss av appen ”undra om känslor”. 

 

När? Var? Hur? 

•Under februari - april kommer vi arbeta extra med tema empati.

• Kompisböckerna använder vi oss av på samlingarna innan lunchen. 

•Under samlingarna kommer vi också dramatisera situationer från barnens vardag, med hjälp av kanin och igelkott handdockor.  Barnen kommer få hjälpa till att lösa situationerna i dramatiseringen. 

•Vi vuxna är goda förebilder för barnen. Vi finns tillgängliga och nära barnen för att kunna vägleda dem. 

•Vi samtalar dagligen med barnen både i den fria leken och i planerad undervisning.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: