Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Silvermås torsdag multimedia

Skapad 2021-02-19 08:15 i Rödluvans förskola Svedala
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Silvermås torsdag multimedia

Innehåll

Hattstugan- Rödluvans  planeringsmall för undervisning

 

 

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

Torsdag multimedia

 •  intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och
 • Varför? (Syfte med undervisningen)

Att barnen ska få grunden till världens/teknikens utveckling, få lära känna olika appar, få en kännedom om att det även går att läsa sagor via lärplattan, att det går att ta bilder och filma med hjälp utav den.

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

Genom "veckoschema" där vi strävar efter att varje torsdag ska se ut så här:

 

 

 • Namnsång 

 • Vem är ej här? 

 • Räkna barnen 

 • Räkna samma antal med fingrarna 

 • Ett barn tittar ut genom fönstret för att se vilket väder det är 

 • Vädersång 

 • Prata om vilka kläder som behövs när vi ska gå ut

 • Multimedia 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

För de yngsta barnen 1-2,5år.

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Katarina och Maria. Nu till en början Katarina för Maria är ny i arbetslaget.

 

 •  
 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

Att alla barnen ska vilja "våga" använda sig av lärplattan. Det ska inte vara något främmande föremål för dem.

 • Reflektion efter undervisningstillfället 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: