Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktivitetsplanering Äventyrarna Natur - Rita planteringsprocessen

Skapad 2021-02-19 08:40 i Gräsåkers förskola Ekerö
Förskola
Detta är en planering för den enskilda aktivieteten.

Innehåll

Aktivitet: 

Vi har läst Snurran äter ketchup och pratat kring planteringssidan. Vad händer när Snurran planterar sina korkar i marken? Nästa steg blir att barnen får rita och förklara sina tankar och hypoteser. 

Mål (vad?):

Utveckla fömågan att berätta och argumentera för varför det kommer bli på ett visst sätt. Även skapa förståelse för vad som behövs för att något ska växa. 

Syfte (varför?): 

Viktigt genom hela livet att kunna prata för sig och argumentera för sin sak. Vi vill även skapa ett fint förhållningsätt hos barnen gentemot naturen och det som lever i den. 

Organisation (hur?): 

Vi använder fömiddagarna och delar in oss i smågrupper. I denna aktivitet passar det att vara c. 3-4 barn åt gången, så att alla får chans att förklara hur de tänker. Även att pedagogen kan skriva på alla barns teckningar hur tankeprocessen funkar

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: