Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema djur

Skapad 2021-02-19 08:34 i Blommans Förskola Fristående förskolor
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vi kommer att utforska och lära oss om olika djur under vårt tema. Det kommer att vara både djur i vår närhet, djur i skogen och djur i vattnet. Vi kommer även att undersöka naturen hur djuren lever. Vi börjar med bondgårdsdjuren.

Innehåll

 

 

 

 Efter ett lyckat ”dinosaurietema bord ”gör vi nu om detta till ett landskap för bondgårdsdjur. Vi startar med grisen.  Vi kommer att fortsätta arbetet med flera djur. Frågor och funderingar från barnen har varit:

 • Vad äter djuren?
 • Vart bor de?
 • Hur ser de ut?
 • Hur låter de?

Vi ser även att barnen ofta vill leka djur på förskolan. Med det här temat vill vi utveckla barnens intresse för djur & natur & inspirera dem till djurlekar med mer kunskap kring olika djur.

 

 

Vi vill på ett lekfullt sätt väcka barnens nyfikenhet &  intresse för våra djur. Väcka viljan att lära sig mer om & värna djuren & den natur de lever i.

 

  


Vi arbetar i mindre grupper med tema djur. Vi samtalar & funderar kring djuren & tar tillvara barnens nyfikenhet & ser vart det leder oss.

Vi tränar språket genom att diskutera om djuret & vi lär oss även en sånger & ramsor om djuret.

Vi testar olika material för att skapa djuret. Barnen använder sin fantasi & vi skapar i lera, papper, färg mm. Vi undersöker hur djuret bor & vad den äter. Vi uppmuntrar även till att leka djuret.

Vi räknar och sorterar djur För att väcka barnens glädje att använda matematiken i vardagen.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: