Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering- Pragmatiskt informerat undervisningsupplägg

Skapad 2021-02-19 09:21 i Hasslebo förskola Eslöv
Förskola
Vi vill lägga fokus på det sociala samspelet i gruppen utifrån barnens intressen genom vårt pågående tema ”Hoppfulla steg för vår planet”. Vi använder våra djur: Gäddis, Ugglan Uno, Isis, Hilda och Pingu i temat genom rollspel, uppdrag och skapande.

Innehåll

Pragmatiskt informerat undervisningsupplägg

 

SamplaneringMål?

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp: samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

 

Varför? (GAP) 

Vi vill stimulera barnens samspel, hjälpa och stödja dom att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd och respektera varandra.

 

Vad?(VÄRDEN)

Vi ser att barnen behöver olika verktyg i undervisningen i det sociala samspelet.

 

Hur? (SAMHANDLING)

Genom vårt tema Hållbar utveckling av vår planet och Den sociala dimensionen kommer vi att fortsätta utgå utifrån barnens intressen genom att skapa till vårt gemensamma temarum. Vara delaktiga genom att synliggöra våra gemensamma regler och förhållningssätt.

 

Vem/vilka? (AKTÖRER)

 Barn i grön grupp samt pedagoger

 

Var? (RUM/PLATSER) 

I alla miljöer inne och ute.När? (TID)

I alla undervisningssituationer samt Tisdag-Torsdag 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: