Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Social hållbarhet - NAMN

Skapad 2021-02-19 09:10 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
För att barn ska kunna utvecklas och finna det lustfyllt att upptäcka och lära behöver barn känna trygghet. Vi kommer arbeta med social hållbar utveckling där fokus läggs på att känna sig trygga och som en del i gruppen.

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Vi är i början av vt-21. Avdelningen startades upp i januari-21 med en helt ny barngrupp i åldern 1-3. Alla barn är nya för varandra och nya i miljön. Arbetet är i full gång med att få en hållbar barngrupp med trygga individer. I nuläget är barnen nyfikna på varandra, de pekar, leker gärna bredvid och vill gärna vara nära varandra.

 

___________________________________________________________________________________________________________

Omsorg, utveckling och lärande:

Mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

 

Normer och värden:

Mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

Barns delaktighet och inflytande:

Mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

___________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

 • Barnen känner igen sitt eget namn genom att peka på sig själv
 • Barnen känner igen andras namn genom att peka
 • Känner igen sitt namn med hjälp av namnbildstöd (bild + namn som finns på stolarna, vid facken och madrassen)

___________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö

Vi har sångsamlingar där vi sjunger namnsånger.

Bildstöd med namn i miljön, bland annat på stolarna, vid facken, på madrassen.

Vi benämner barnens namn och pekar i spontan och planerad undervisning.

Vi utgår från ett sociokulturellt perspektiv där barns utveckling och lärande sker i samspel med andra och i en kontext som erbjuder artefakter som stödjer dem i lärandet.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: