Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modul - Miljö för Lek - Lunden VT21

Skapad 2021-02-19 09:47 i Östbergets förskola Östersund
Förskola
Modul Miljö och Lek ingår i Östersunds kommun utvecklingsarbete kring LEK. I den här utbildningsmodulen får du en möjlighet att fördjupa dig i de fysiska lärmiljöerna och hur de kan främja leken samt göra leken mer tillgänglig.

Innehåll

Modul Miljö och Lek

Syfte: Att fördjupa dig i lekens betydelse och att få syn på din egen roll och inverkan i barnens lek.

Mål Öka barnens delaktighet i lek

 

Planering 

Vad ska vi göra: 

Planera en uppgift där syftet är att skapa en lekmiljö som stimulerar fantasin och utvecklar leken, utifrån det ni ser i din observation.

Förändra i lekmiljön

Tillför eller ta bort material

Eliminera outnyttjade utrymmen på avdelningen, t.ex. en korridor, hallen, som skulle kunna bli ett spännande lekutrymme.

Lilla rummet på Grön

- Har fram tills nu bara använts till vila och nån sporadisk rörelseaktivitet

- Lekrum

Viloutrymme under trappen på Grön

- Har funnits köksgrejer där men som använts väldigt sparsamt. Vi vill att det ska bli ett utrymme där barnen ska kunna gå undan och vila/återhämta sig vid behov

Caférummet på Blå

- Användes inte på det avsedda sättet. Kiosken klättrades bara på och mat-/kioskgrejerna spriddes ut

Målarrummet på Blå

- Göra det mer inspirerande och inbjudande

- Göra det till ett gemensamt målarrum för både grön och blå

Hur ska vi göra det: 

Lilla Rummet

- Flytta ut en soffa

Hörnan under trappen

- Ta bort köks- och utklädningsgrejer

- Flytta dit bilmatta, parkeringshus och några bilar

- Göra det lite "mysigare"

Caférummet

Målarrummet

- Reparera (Svenne) och ta in golvstafflierna

- Kompletta, hela och fungerade materiel 

Dokumentation

Vi dokumenterar genom att: Ex filma, matriser osv...

 

Reflektion och Analys

Hur

Med stöd av dokumentation samt de frågeställningar som är kopplade till modulen. Frågeställningar kopieras in i reflektion.

Hur används miljön efter förändringen?

Vad har gått som ni planerade och varför?

Var det något som hände som ni inte förutsåg och vad kan det i så fall bero på?

Vilka möjligheter till delaktighet och inflytande ser du och dina kollegor att barnen hade vid planeringen och i genomförandet av förändringen?

Hur gjorde förändringen att barnen blev mer delaktiga och nyfikna i leken?

Gjorde förändringen att leken blev mer tillgänglig för barnen? På vilket sätt?

Passar rummet för den avsedda leken?

 

När: 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: