Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ FY -Atom- och kärnfysik

Skapad 2021-02-19 09:49 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Ett avsnitt atom- och kärnfysik
Grundskola 9 Fysik
Inom atomfysiken studerar vi hur atomerna är uppbyggda och vilka energinivåer de har. Vi intresserar oss också för hur de uppträder tillsammans med andra partiklar och hur dessa kunskaper är en del av vårt samhälles energilösning. Vi lyfter risker men även atom och kärnfysikens möjligheter. Kärnfysik handlar bland annat om hur vi använder vår kunskap om atomer när det gäller t ex röntgen, joniserande strålning, åldersbestämning och kärnkraftsreaktorer. Utanför Lund finns två stora anläggningar, Max IV och ESS, för materialforskning. Där används röntgenstrålar och neutroner för att studera materia och komma fram till helt nya material.

Innehåll

Syfte:

utveckla dina kunskaper om fysikaliska sammanhang samt väcka en nyfikenhet på och intresse för att undersöka och förstå din vardag med hjälp av fysik. Du ska även använda din kunskap för att kunna ta ställning i olika frågor kopplade till detta avsnitt. 

Mål:

 • förstå och använda fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer
 • förstå och beskriva hur olika typer av olika typer av strålning kan användas av modern teknik, t ex inom sjukvård och informationsteknik
 • resonera och ta ställning till aktuella samhällsfrågor inom detta område
 • ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur du/vi lever

 

Checklista;

 • atomens uppbyggnad, atomnummer, grundämne, joner, masstal, isotoper och periodiska systemet
 • kopplingen mellan atomens olika skal och uppkomsten av olika typer av ljus och hur olika ljus uppkommer
 • strålning i form av t ex infrarött ljus, mikrovågor, radiovågor och röntgen
 • hur partikel- och elektromagnetisk strålning (alfa- beta- och gammastrålning) uppkommer och ”verkar”
 • halveringstid och kol-14 metoden
 • vår strålmiljö samt hur vi kan upptäcka och skydda oss mot denna
 • joniserad strålning
 • fusion och fission samt i vilka sammanhang dessa kan uppkomma och nyttjas
 • historiska och nutida upptäckter inom atom- och kärnfysik samt dess betydelse för teknik, miljö, samhälle och människans levnadsvillkor.

   

Genomförande

 • Genomgångar
 • Digilärs arbetsmaterial med tillhörande instuderingsfrågor/quiz
 • Ordlista där begrepp övas
 • Diskussioner 
 • Studi.se film
 • Youtube länkar

 

Bedömning

Du får möjlighet att visa dina kunskaper vid ett skriftligt bedömningstest i början av v.11

Det du bidrar med vid diskussioner i grupp och helklass ligger också till grund för den slutliga bedömningen.

 

 

Extramaterial

Länkar --> filmgenomgångar

Atomen https://www.youtube.com/watch?v=7VeEwcLK0dE

Ljudets egenskaper https://www.youtube.com/watch?v=m_lWNu0c0M8

Ljusets egenskaper https://www.youtube.com/watch?v=Al40rOy27O0

Strålning https://www.youtube.com/watch?v=Jm8ismSw5Jc

Radioaktivitet https://www.youtube.com/watch?v=HxxOT5SSkRs

Kärnenergi https://www.youtube.com/watch?v=G9TwEyf1nc8

 

Faktalänkar

Ugglans NO http://fysik.ugglansno.se/kurs-atomfysik/

 

Filmer

SLI

Vägen till Nobelpriset: Niels Bohr http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=42&article=U104195-05

Mänsklighetens sista dagar: Farliga fysikexperiment http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=42&article=U102112-06

Nobels höjdare: På gott och ont http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=42&article=U104355-02

Forskare för framtiden: Att se det osynliga http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=42&article=U104358-22

Radioaktivitet och strålning http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=42&article=W870

Nobels höjdare: På gott och ont http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=42&article=U104355-02

Fatta katastrofen: Japan efter tsunamin http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=42&article=U102134-01

Vägen till Nobelpriset: Marie Curie http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=42&article=U104195-02

 

UR SKOLA

Kärnkraft https://urskola.se/Produkter/168197-Fatta-fakta-Karnkraft

Max IV-labbet https://urskola.se/Produkter/195548-Scientists-for-the-future-To-see-the-invisible

 

YOUTUBE

Radioaktivitetens historia https://www.youtube.com/watch?v=VBD9CK6RVnY

Radioaktivitet och strålning https://www.youtube.com/watch?v=rs4PIFYncCc

Matriser

Fy
Atom- och kärnfysik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Fakta- och begreppsförståelse
Använda kunskaper i fysik för att förklara olika frågor i vår vardag samt för att beskriva och förklara samband i vardagen och samhället. Du gör detta med hjälp av naturvetenskapens begrepp, modeller och teorier.
Du saknar tillräckligt med grundläggande kunskap om området "Atomfysik och kärnfysik" och hur allt hänger ihop för att kunna beskriva och förklara i rätta sammanhang.
Du har baskunskaper om området "Atomfysik och kärnfysik" och hur allt hänger ihop för att kunna beskriva och förklara på ett ganska bra sätt de frågor du ställs inför. Du visar det genom att förklara hur saker hänger ihop på ett ganska bra sätt samt att du använder dig av naturvetenskapens begrepp, modeller och teorier i dina svar på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om området "Atomfysik och kärnfysik" och kan beskriva och förklara på ett bra sätt de frågor du ställs inför. Du visar det genom att förklara hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt samt att du använder dig av naturvetenskapens begrepp, modeller och teorier i dina svar på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om området "Atomfysik och kärnfysik" och kan beskriva och förklara på ett mycket bra sätt de frågor du ställs inför. Du visar det genom att förklara hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt samt att du använder dig av naturvetenskapens begrepp, modeller och teorier i dina svar på ett mycket bra sätt.
Centrala upptäckter
Beskriva naturvetenskapliga upptäckter inom området "Atomfysik och kärnfysik" och deras betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor
Du saknar tillräcklig förmåga att ge exempel och beskriva någon/några naturvetenskapliga upptäckter inom området "Atomfysik och kärnfysik" och hur dessa påverkar varandra samt på vilket sätt den/de är viktiga för hur vi människor lever.
Du kan ge exempel och beskriva någon/några naturvetenskapliga upptäckter inom området "Atomfysik och kärnfysik" och på vilket sätt den/de är viktiga för hur vi människor lever.
Du kan ge exempel och förklara hur några naturvetenskapliga upptäckter inom området "Atomfysik och kärnfysik" hänger ihop och på vilka sätt de är viktiga för hur vi människor lever. Du kan även förklara hur upptäckten har utvecklats över tid.
Du kan förklara och komma fram till allmänna slutsatser om några naturvetenskapliga upptäckter inom området "Atomfysik och kärnfysik" och på vilka sätt de är viktiga för hur vi människor lever samt att du får med olika perspektiv. Du kan även förklara hur upptäckten har utvecklats över tid på ett välutvecklat sätt.
Jämföra ,resonera, motivera och argumentera
Hur du jämför, resonerar och motiverar inom "Atomfysik och kärnfysik". Både skriftligt och muntligt!
Du saknar tillräcklig förmåga att jämföra, resonera och motivera inom "Atomfysik och kärnfysik".
Du kan jämföra, resonera och motivera inom "Atomfysik och kärnfysik" på ett enkelt sätt.
Du kan jämföra, resonera och motivera inom"Atomfysik och kärnfysik" på ett utvecklat sätt.
Du kan jämföra, resonera och motivera inom "Atomfysik och kärnfysik" på ett välutvecklat sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: