👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Tasspatrullen

Skapad 2021-02-19 09:59 i Förskolan Villa Lära LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola

Innehåll

Barnens intressen 

Vi vill utmana barnens användande av olika tekniker i vardagen

 

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte - Att låta barnen utforska enkel teknik, vardagsteknik

Mål

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

 iakttar varandra och pedagogen och använder de tekniska föremålen

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Hur förbereder vi barnen?
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?

På samlingar - teknikpåsen

ta med några teknikföremål som barnen tränar med på olika sätt öppna stänga, ta i sär

- jacka dragkedja 

- knappar - karborre

 

Förutsättningar - Tid, rum, åldrar, ansvarsfördelning, tidsram för arbetet.

Dokumentation - Hur ska vi dokumentera? (observationer, kamera, iPad, film, text)

Vad ska vi dokumentera? vi fotograferar och skriver ned vad barnen säger

filma någon sekvens när de tränar

Förberedelser, vilket material behövs?

jacka/tröja med blixtlås, knappar och tryckknappar

Uppföljning, Hur blev det?

Uppföljning och reflektion (med värderande inslag).

sker tillsammans med barnen, samt under avdelningsmöten,
använd gärna reflektionsmallen.

Hur har arbetet varit?
Pedagogernas upplevelser.

 


Barnens upplevelser.
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?
Något vi kan göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - reviderad planering

Utvärdering, analys gentemot läroplansmålen

Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel?

Koppla till läroplanen

Koppla till målkriterierna, vad blev resultatet? förutsedda och oförutsedda utfall

Barnen utvecklas gentemot målen genom att...

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18