Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Bishops matematiska aktiviteter

Skapad 2021-02-19 10:11 i Mosippans förskola Östersund
Förskola
Här kommer en mer ingående översikt hur vi kommer att jobba med matematik tillsammans med barnen. Materialet är Bishops sex matematiska aktiviteter.

Innehåll

Aktiviteterna:

 • Design - Former och figurer, mönster och symmetri, arkitektur och konst
 • Förklaring och argumentation - motiveringar, förklaringar, resonemang och logiska slutsatser
 • Lekar och spel - rollekar, fantasilekar, tärningsspel, strategispel, pussel
 • Lokalisering - att hitta, orientera sig i rummet, lokalisering och planering
 • Mätning - jämförelser, måttenheter och mätsystem, längd, area, volym, vikt, tid och pengar. 
 • Räkning - räkning, antalsord, räknesystem och talsyste

Mål

Vi strävar efter att varje barn ska upptäcka matematiken och väcka barnens intresse. Vi jobbar med korrekta matematiska begrepp på ett lustfyllt och lekfullt sätt. 

Syfte

Matematiken finns i allt vi gör därför är det viktigt att vi lägger grunden för barnen tidigt. Matematiken är ett världsspråk som ser lika ut vart du än kommer på jorden och allt omkring oss är uppbyggt av matematik. Matematiken är en del av förskolans styrdokument och finns med som ett eget område i läroplanen.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: