Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning

Skapad 2021-02-19 10:23 i Ängabo förskola Eslöv
Förskola
Vi ska sträva efter att få in högläsning mer på vår avdelning. Detta för att bidra till en språklig utveckling hos barnen, och för att träna barnens läsförståelse och fantasiförmåga.

Innehåll

Bakgrund och Syfte:

Vi vill erbjuda högläsning för barnen i större utsträckning, både som planerad och spontan aktivitet. Detta vill vi göra för att bidra till en språklig utveckling hos varje individ. Barnens fantasiförmåga och läsförståelse tränas också i samband med högläsning och andra sammankopplade aktiviteter som ”regeln om 3” och boksamtal. VI kommer också att lyssna/titta mer på Polyglutt.

 

Mål:

Vi strävar efter att fokusera på skriftspråkliga aktiviteter och efter att alla barn ska involveras på olika sätt. Detta kommer att göras både spontant när tillfälle ges, och som planerad aktivitet i varje enskild grupp. Vi behöver också få in fler böcker på avdelningen som följer våra planeringar, barnens intressen och olika åldersgrupper.

Dvärgssniglarna:

• Ta in fler pedagogiska böcker på avdelningen som passar åldersgruppen och som utmanar deras språkliga förståelse.

• Läsa och boksamtala kring böckerna.

Skogssniglarna:

• Högläsning i större utsträckning.
• Hålla kvar vid en bok, diskutera och reflektera det lästa och upplevda tillsammans.
• Hålla i utmanade och lustfyllda aktiviteter kring språklig förståelse som exempelvis ”regeln om 3” (att beskriva ett ord på flera olika sätt).

Pantersniglarna:

• Högläsning i större utsträckning.
• Arbeta med praxis, läsförståelse och alfabetet på ett utmanande sätt.

 

Aktivitet och Metod/Teori:

Varför?

Vi ser ett intresse och ett behov av att erbjuda och djupdyka i högläsning. Alla barn drar nytta av att bli lästa för. Vi ser att barnen inte riktigt alltid uppfattar och hänger med i det som läses, och vi kan ibland ha för ”bråttom” när vi som pedagoger läser. Vi behöver stanna upp och samtala mer kring det lästa, och diskutera och analysera det lästa tillsammans med barnen. 

 

Vad(värden)?
• Allas lika värde och likabehandling ligger i fokus när vi samtalar om och diskuterar böcker.
• Inkludering -
alla ska erbjudas högläsning utifrån förutsättning och intresse.

Hur(samhandling)?

Både spontant och planerat genom olika aktiviteter kopplat till högläsning och språkförståelse. Vi kommer också att följa upp och utvärdera för att sedan kunna arbeta vidare.

Vem/vilka(aktörer)?

Alla involveras (både pedagoger och barn).

 

Var(rum/plats) och när?
Pantersniglarna har ”uppvila” varje dag efter maten, vilket sker inne i Sagorummet. Under den tiden blir det högläsning, boksamtal och/eller Polyglutt. Detta rum används även flera gånger under dagen och är tillgängligt för samtliga. Det är också här de flesta böcker finns tillgängliga. Däremot tänker vi att högläsning även ska ske på andra platser, så som i de olika lokalerna på avdelningen, vid samlingssituationer och utomhus vid lämpligt väder.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: