Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Månens samplanering Barnkonventionen

Skapad 2021-02-19 10:49 i Fridebo förskola Eslöv
Förskola
Allas lika värde

Innehåll

Mål

Att skapa ett öppet klimat där alla känner en del av vår gemenskap, vågar ta plats och uttrycka sina tankar. Alla ska våga vara sig själva och respektera andras olikheter. 

Syfte

Trygga barn som känner att de kan påverka sin vardag på förskolan samt skapa goda relationer.

Hur

Via dialog, samarbetsövningar och Kompisböcker skapar vi gemenskap och positivt bemötande.

Vem/ Vilka

Hela barngruppen

Var

Både inom och utomhus

När

I den dagliga verksamheten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: