Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gruppaktivitet v.8

Skapad 2021-02-19 12:35 i Rådmansparkens förskola Östersund
Förskola
Sagoworkshop på Smulan

Innehåll

Gruppaktivitet

Var är vi? Vi fortsätter arbetet med normer och värderingar genom att utifrån barnens önskemål om att skapa egna berättelser och genomför sagoworkshop tillsammans med barnen för att synliggöra, lösa dilemman och öva på det sociala samspelet i gruppen.

Övergripande mål: Vi vill att barnen ska få en förståelse för andras situationer och utveckla sin empatiska förmåga.

 

 

Planering

Vad ska vi göra:  Vi ska genomföra en sagoworkshop där vi i gruppen tillsammans hittar på en saga. Sedan får alla barn med vattenfärg skapa framsida och bilder till berättelsen.

 

Hur ska vi göra det: Börjar med att återkoppla till förra veckans gruppaktiviteter sedan introduceras dagens aktiviteter. Vi börjar med att hitta på en början till sagan med ett dilemma relaterat till en känslomässig situation där t.ex huvudpersonen inte har någon att leka med. Sedan får barnen i tur och ordning fylla i, i sagan med sin fantasi. Mattias hittar på en saga och leder gruppen ena dagen och Siu-Sin andra dagen. Sedan övergår vi till skapande där vi med vattenfärger målar framsida och bilder till berättelsen som ska bli en bok. Gruppen avslutas med reflektionsrunda där vi frågar barnen: hur tycker du gruppen har varit, varför då?

 

Vilka/När/Var: Tisdag och onsdag med köttebullegruppen respektive regnbågsgruppen. 2 pedagoger är inne med respektive grupp per dag.

 

(Skolverket, 2015)

Dokumentation

Vi dokumenterar genom att anteckna/ljudinspela sagoworkshopen.

 

Reflektion

När: 

Vi reflekterar genom att: ex kan frågeställningar kopieras in i reflektion / vad ser vi i dokumentationen ? 

 

Analys:

Syfte är att förstå vad vi kan förbättra och förändra.

Förslag på metoder: Why5- Ställ er frågan varför minst fem gånger eller använd isbergmodellen som stöd.

 • Vad har vi gjort eller inte gjort i undervisningen/ situationen som kan förklara resultaten?

 •  Vad kan ha påverkat resultat och måluppfyllelse? Ex organisation, organiseringen av undervisningen, arbetssätt och arbetsformer, våra förhållningssätt och förväntningar, sammansättning av barngrupp, yttre miljö

 • Hur vet vi det vi vet?

 • Vad ser vi behov av att fördjupa oss i?

 • Vad saknar vi kunskap om och hur vi ska ta reda på mer?

(Skolverket.se)

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: