Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året var...

Skapad 2021-02-19 13:23 i Fjälkinge skola Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Innehåll

Första uppgiften denna terminen är en skrivuppgift där vi arbetar både med skrivandet, källkritik och så småningom muntlig presentation. Tänk både på skrivregler samt att formulera din egen text! Uppgiften går ut på att du får tilldelat ett årtal som du ska söka fakta om. Mer information kommer i uppgiftsbeskrivningen som ligger som ett dokument i Classroom. Där finns också ett exempel på hur ett sådant dokument kan se ut. Det är viktigt att du hela tiden har koll på var du får din fakta ifrån, samt när du hämtar fakta då du ska göra en källförteckning i slutet av dokumentet. (Se exempeldokumentet) Du ska också skriftligt värdera dina källor och det kommer du att få instruktioner om av Linda under ett lektionspass.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Året var.... med källkritik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften/textens genre
Eleven följer till största delen instruktionen. Huvuddelen av de obligatoriska delarna finns med.
Eleven följer instruktionen. Någon enstaka del saknas.
Eleven följer instruktionen. Alla de obligatoriska delarna finns med.
Innehåll
Innehållet är kortfattat men tillräckligt för att göra en bedömning.
Innehållet är ganska utvecklat och visar på vilja att informera.
Innehållet är välutvecklat och visar på stor vilja att informera.
Samspel mellan text och bild
Väldigt få bilder alt bilder saknas.
Bilderna finns men är placerade så att de ej samspelar med texten.
Bilderna samspelar med texten.
Begriplighet och flyt
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Ordval/textbindning är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Texten är sammanhängande och begriplig, t ex genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Textbindningen är utvecklad med hjälp av sambandsord. Ordvalet är varierat och passar uppgiften.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t ex genom konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning avslutning och rubrik. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Textbindningen är välutvecklad. Ordvalet är träffande, varierat och passar uppgiften väl.
Skriftspråk/skrivregler
Eleven följer i huvudsak skrivregler/skriftspråkets normer för bl a skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skrivregler/skriftspråkets normer för bl a skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skrivregler/skriftspråkets normer för bl a skiljetecken och stavning.
Använda källor
Eleven skriver av mindre delar av källornas innehåll.
Eleven skriver om källans innehåll med egna ord.
Eleven använder källans innehåll till en egenskapad text.
Resonera om källans trovärdighet
Eleven redovisar sina källor på ett enkelt sätt. T ex lyfter fram enstaka positiva eller negativa egenskaper hos källan.
Eleven förklarar på ett relativt utvecklat sätt varför källorna är trovärdiga. T ex lyfter fram flera positiva och negativa egenskaper hos källan och resonerar runt dessa.
Eleven förklarar sina källors trovärdighet på ett välutvecklat sätt. Lyfter fram flera positiva och negativa aspekter hos källan och resonerar utförligt runt dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: