Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Djur

Skapad 2021-02-19 13:43 i Asplundens förskola Hudiksvall
Förskola
Barnen har visat ett stort intresse för djur, så vi har valt att ha det som utgångspunkt i vårens temaarbete.

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Tema Djur

Tidsperiod: Våren 2021

Förskolans namn: Asplundens förskola

Grupp: Violen

Barnens ålder: 1-3,5 år

År och datum: 2021-02-19

Planeringen Upprättad av: Lotta

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Vi kommer ha djur som utgångpunkt i vårat tema arbete under våren. Vi har valt djur efter att ha sett att det är något som intresserar alla barn. Vi kommer tillsammans med barnen forska och ta reda på mer om de djur barnen vill veta mer om. För att komma igång har vi valt att starta upp med Igelkotten, sedan kommer barnen får leda oss fram till ett annat djur. Tanken är att barnen kommer att få arbeta med Djur & naturvetenskap. Djur & språk Djur & matematik och Djur och teknik, Men om barnens intressen avtar eller försvinner under vägen kommer vi byta fokus.
Vilka målområden i läroplanen berörs
Se nedan bifogade


Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur.
-Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord.
-Förståelse för matematiska begrepp.

- Förmåga att utforska teknik i vardagen.

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vilka olika verktyg/arbetssätt/material ska vi använda?Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

Vi kommer att dela upp barnen i tre olika grupper. Barnen som är födda 19 kommer att bilda en grupp så kommer vi ha två grupper blandat med barn född 18 och 17. Alla grupper kommer vara inne en förmiddag i veckan och arbeta med projektet. Men det kommer finns möjlighet att utforska djur på avdelningen under hela dagen. Vi har byggt upp olika djurvärldar som tex djungeln, bondgården mm där barnen har djur att leka med samtidigt som dom via QR-koder kan få veta mer om djuren. Vi kommer att skapa olika djur tillsammans med barnen. Det första djuret vi kommer göra är Igelkott. Vi kommer att titta på olika filmer via UR om olika djur. Aktiviteterna kommer att anpassas efter barnen och deras erfarenhet och förkunskaper. Barnen kommer göras delaktiga och ha inflytande genom på olika sätt välja djur det vill att vi tar reda på mera om . Vi kommer att ta hjälp av familjen hemma genom att be dom skicka oss en bild på ett gosedjur eller husdjur som barnen har hemma. Sedan kommer barnen få möjlighet att visa upp sitt djur för sina kompisar och om det vill även berätta lite om det. Vi kommer att sjunga sånger om djur och spela "djur teater". Det kommer skapas både med färg och lera.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Vi kommer att sätta upp bilder på väggarna och göra lärloggar och glimtar på Unikum för barnen och vårdnadshavarna. Vi pedagoger kommer att göra "ettor", "tvåor "och "treor" och reflektera tillsammans om barnens lärande.,

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på? Vilka olika verktyg/arbetssätt/material har varit framgångsrikt för måluppfyllelse?Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

 

-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

 • Vilket innehåll ska behandlas?
  - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

 • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: