Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa och förändra i lekmiljön

Skapad 2021-02-19 13:48 i Fröja förskola Östersund
Förskola
Förändra lekmiljön på avdelningen

Innehåll

Vi har sett att hemvrån är för liten, och djurkliniken används inte längre. Det har stagnerat i legorummet. Dessutom har barnen efterfrågat möjlighet till kojbygge och plats för bokläsning.

Därför tänker vi skifta hemvrån och legorummet. Vi flyttar även in djurkliniken i hemvrån. I hemvrån kommer vi att göra en grund möblering, och material kommer att finnas i lådor så att barnen själva kan forma leken.

Ska vi skrota namnet ”hemvrån”? 

Legorummet grundmöblerats så att barnen kan mötas i sitt konstruerade .

Vi tar bort pluss pluss från legorummet. 

 

I gamla ”djurkliniken” kommer vi att skapa en vrå / koja för att kunna dra sig undan, läsa bok.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: