Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete

Skapad 2021-02-19 13:48 i Lindbladsskolan Mjölby
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Ett arbete som sker under hela terminen med syfte att få gruppen starkare och tryggare tillsammans

Innehåll

Målet med undervisningen

Eleverna ska få förståelse för att alla är olika men lika mycket värda. Detta arbete ska även främja elevernas harmoniska utveckling.

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta utifrån Emma Widegren bok Bygg din grupp trygg.

Vi kommer att arbeta med gruppstärkande lekar/övningar, kompislek och massage.

 

Det här ska bedömas

Det som bedöms är att eleven förstår normer och regler i deras vardag samt att eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: