Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gruppaktivitet v.7

Skapad 2021-02-19 15:43 i Rådmansparkens förskola Östersund
Förskola
Stoppövning på Smulan del 2

Innehåll

Gruppaktivitet

Var är vi? Med utgångspunkt från nulägesbeskrivning av barngruppen v.5 fortsätter vi med samma innehåll denna veckan.

Övergripande mål: Vi vill att barnen ska få en förståelse för andras situationer och utveckla sin empatiska förmåga.

 

Planering

Vad ska vi göra: Vi läser klart boken Tilda med is och sol och sedan fortsätter vi att öva på att både säga stopp och lyssna till stopp.

Hur ska vi göra det: Vi börjar med att återkoppla till förra veckans aktiviteter och sedan fortsätter vi läsa boken Tilda med is och sol och diskuterar de konfliktsituationer som kommer upp. Efter det genomför vi stopp-övningar med barnen där vi tränar på att lyssna på varandra likaväl som att säga stopp med rösten, handen, kroppen och ögonen. Avslutningsvis reflekterar vi tillsammans i grupp kring frågorna: Vad har vi gjort idag? Vad tyckte du om gruppen idag? Varför? Vad har du lärt dig?

 

Vilka/När/Var: På tisdagen respektive onsdag genomför vi de olika aktiviteterna i Köttbullegruppen/Regnbågsgruppen mellan ca. 9.15-10.00 där 2 pedagoger är inne och ansvarar för gruppaktiviteten medan resterande pedagoger och barn leker utomhus.

(Skolverket, 2015)

Dokumentation

Vi dokumenterar genom att anteckna både våra och barnens reflektioner kring aktiviteterna.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: