Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅK 7C Att beskriva personers utseende, personlighet och platser

Skapad 2021-02-19 15:47 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola F Moderna språk - språkval
Du ska lära dig att beskriva/ställa frågor om hur någon ser ut och sätt att vara.

Innehåll

Varför ska du lära dig att beskriva/ställa frågor om hur någon ser ut och sätt att vara?

Du ska kunna berätta om dig själv. Utveckla kunskaper i spanska i olika områden och sammanhang där språket används. Du ska utveckla tilltro till din egen förmåga att använda språket i olika situationer och för olika syften.

Du ska kunna delta i samtal och berätta om vardagliga saker som är välbekanta för dig. 

Tidsperiod Vecka 8 - 13

Vad ska du lära dig under det här moment?

 • Namn på familj medlemmar på spanska. 
 • Adjektiv som beskriver utseende, personligheter och platser
 • Namn på några byggnader. 
 • Hur man använder verbet Ser för att beskriva. 
 • Verbet Tener.
 • Repetition av verbet Estar (må; befinna sig; ligger), Vivir (att bo), Gustar (att tycka om), Llamarse ( att heta) och Lleva (att ha på sig)
 • Att skriva en text i form av ett brev med inledande hälsningar och hälsningar i slutet av ett brev.
 • Repetition. Frågeord för att kunna ställa frågor ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿De dónde? ¿Qué más?
 • Ordkunskap:

que(som); jag går (yo voy); allí (där); con(med); durante (under den tid perioden) más (mer); sobre todo (framförallt) pero (men)

Hur ska vi lägga undervisningen

Varje lektion börjar vi med hälsningar på spanska, sammanfattning av den tidigare lektion, korta genomgångar, tittar på video klipp med förklaringar om hur man använder orden för att beskriva någon eller något.  

Vi arbetar med lektion uppgifter både digital och skriftlig med övningar från övningsboken,

Vi använder textboken Vale 7 och Vale 7 webbsidan där man lyssnar på texterna från textboken, öva på glosor och gör övningar. 

https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/17

Hur ska du visa dina kunskaper?

Jag kommer att bedöma dina lektionsuppgifter, om du använder material som delas ut för att underlätta din lärande, ditt deltagande på lektion, din förmåga att använda språket under lektionstid

och 

läsförståelse,

hörförståelse  och prov 

V. 8

VAD                                                                                                   HUR

Lära sig nya ord och                                                                          Ordlistan på sidan 87 och 88 i textboken.

läsa och förstår en text                                                                       Vi övar orden på webbsidan Samona utbildning

som handlar om beskrivningar och                                                    Läsförståelse där du svarar på enkla beskrivningar om olika            var olika personer är ifrån.                                                                                                           personer. Du får hjälp av bilder

Adjektiv. Namn på de och hur man använder dem.                             Läsförståelse på torsdag 25 februari

Namn på familj medlemmar på spanska                                             Vi övar på de nya adjektiv med KAhoot och Quizlet                                                                       

                                                                                         https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/17

V. 9 Sport lov

V. 10 VAD                                                                                     HUR  Namn på några byggnader                                                                                                                                                                 Gör övningar skriftliga övningar på classroom under lektionstid

  Namn på Adjektiv                                                                       som eleverna lämnar till lärare när de är klara.

Namn på familj medlemmar                                                          Öva hemma på de nya orden och uttryck.

Verbet SER 

V. 11 VAD                                                                                              HUR 

Adjektiv.                                                                                    Hörförståelse. Övar på glosorna i webbsidan Vale 7. 

Nya ord inför läsförståelse. Text Cartas

V. 12. VAD  

Lyssna och förstå texten. Cartas 

HUR:  Övningar inför hörförståelse.

Vecka 13

VAD  text Cartas                                                                  HUR Lyssna på texten gör övningar på webbsidan.      

                                                                                             Hörförståelse

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9

Matriser

M2
7A

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Aspekt 1
Aspekt 2
.
Aspekt 3

M2
Hörförståelse.

Rubrik 1

Nivå 1
.
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Aspekt 2
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: