Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5 "Geometri", kapitel 5

Skapad 2021-02-20 09:51 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 5 Matematik
Du kommer att under en period arbeta med geometri. Flera begrepp har du arbetat med innan, men några är kanske nya för dig, som t.ex. skala.

Innehåll

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig

 • mäta och jämföra längder
 • samband mellan olika längdenheter
 • använda skala för att göra beräkningar 
 • känna igen, mäta och jämföra vinklar
 • egenskaper hos och namn på några polygoner
 • metoder för att beräkna omkrets och area

Arbetssätt och undervisning

 • genomgång 
 • gemensamma diskussioner, EPA (enskilt-par-grupp)
 • gemensamt arbete med uppgifter
 • enskilt arbete
 • arbete på nomp.se

Visa vad du har lärt dig

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom

 • arbete på lektioner, hur du har löst dina matematikuppgifter på nomp
 • hur du löser och redovisar problem
 • gemensamma diskussioner

Tidsram

Arbetet kommer att pågå v. 9-14?, se planering på google classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: