Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska dörren läsår 2020/2021

Skapad 2021-02-20 14:59 i Eskilsbyskolan Härryda
Skrivprojektet "Den magiska dörren".
Grundskola 1 – 3 Svenska Bild
Vi kommer att arbetar med skrivprojektet "Den magiska dörren". Ni kommer att få skriva en roman bestående av flera kapitel med tillhörande bilder.

Innehåll

Syfte med undervisningen

I denna större skrivuppgift kommer du att få skriva som en författare. Du kommer att få tydliga instruktioner för varje kapitel och hjälp med att använda ett språk som passar när du skriver en roman. 

I arbetet kommer du att få träna på att skriva olika typer av text och att använda olika skrivregler.

Det här ska vi göra

 • Skriva en roman i nio kapitel, med både text och bild,
 • Följa de instruktioner som finns till varje kapitel,
 • I samband med instruktionerna samtala om vad som är viktigt att tänka på när det gäller meningsbyggnad, skiljetecken och stavningsregler,
 • Ta emot respons på texten, och med hjälp av responsen förtydliga berättelsen.

Det här ska vi bedöma

 • använder stor bokstav, punkt, frågetecken,
 • stavar vanliga ord,
 • skapar din text, med röd tråd och tydlig inledning, handling och avslutning,
 • sätter ihop dina texter med passande bilder,
 • ser och kan berätta om dina egna och andras texter,
 • förbättrar dina texter, med hjälp av kamraters eller lärarens stöd/respons

 

Undervisning och bedömning

Undervisning

Varje vecka har vi först en lektion om hur vi skriver. Om vi till exempel ska beskriva känslor i veckans kapitel så går vi igenom hur författare använder språket för att beskriva känslouttryck och övar på det. Vi går igenom vad som ska finnas i kapitlet.Sedan skriver eleverna individuellt ett kapitel på dator utifrån given instruktion. Eleverna får träna att skriva på olika sätt, till exempel skriva ett brev, göra beskrivningar och skriva dialoger.
Varje kapitel illustreras med olika tekniker och material på veckans bildlektion. 

Bedömning

Eleven bedöms formativt under lektionerna genom kamratrespons och lärarens stöttning.

Eleverna bedöms summativt i tillhörande matris. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv Bl
Att skriva berättelse "Den magiska dörren"

Rubrik 1

Eleven behöver träna mer
Eleven har visat kunskap
Skriva
Du kan skriva en berättelse med röd tråd, tydlig början, händelse och slut. Du varierar ditt språk efter vilken text du skriver.
Skrivregler
Du kan använda regler för skrivande.
Berättande texter
Du kan föra handlingen framåt med hjälp av checklistan och beskriva personer, platser och känslor.
Bild till text
Du kan skapa bilder med hjälp av olika tekniker och material till dina texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: