👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fältstudie hållbar utveckling

Skapad 2021-02-21 17:37 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Grundskola 4 – 6 Geografi Biologi
Att göra en fältstudie innebär att man undersöker något i sin omvärld genom att samla in information på något sätt. En fältstudie kan göras på olika platser och ta olika lång tid att göra. Innan man gör en fältstudie måste man förbereda sig genom att bestämma vad som ska undersökas, varför (syfte) och hur (metod). Därefter genomför man studien genom att samla in data och slutligen sammanställar man sin information och jämför den eventuellt med andra/redovisar sitt resultat.

Innehåll

Detta ska du få repetera/lära dig:

* Genomföra en eller flera fältstudier

* Ord och begrepp som hör till arbetsområdet

* Söka information och värdera källor

 

Begrepp: fältstudie, undersökning, insamling, data, syfte, metod, genomförande, sammanställning, 

 

Förmågor som vi kommer att arbeta med:

* Söka information och värdera källor

* Beskriva, redogöra och reflektera

* Resonera och se likheter, skillnader och konsekvenser

* Förstå och använda begrepp

 

Så här kommer vi att arbeta:

* EPA kring vad en fältstudie är

* Genomföra minst en fältstudie enskilt (ytterligare en enskilt, i par eller i grupp om du själv vill)

 

Så här ska/kan du få visa dina kunskaper:

* Muntligt vid diskussioner på lektioner

* Skriftligt vid sammanställning av undersökningens resultat

 

Detta kommer att bedömas: 

* Ditt deltagande i genomgångar och diskussioner

* Ditt genomförande av uppgifter

* Ditt användande av begrepp

* Ditt sökande och användande av information och källor

* Din redovisning av uppgiften

 

Uppgifter

 • Fältstudie: Ingen kan göra allt, men alla kan göra något

 • Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6