Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Information och kommunikation.

Skapad 2021-02-21 19:25 i Tjärnaängskolan Borlänge
Vi ska lära oss om reklam, Information och kommunikation och även gå in på könsroller och jämställdhet. Vi ska prata om ord och begrepp, analysera reklamer och vi ska göra egen reklam i samarbete med svenskan och bilden.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska
Nu har det blivit dags för oss att lära mer om reklam, information och kommunikation. Vad är det och hur påverkas vi av den? Även i detta arbetsområde är de ord och begrepp som vi möter mycket viktiga. Därför har de en central roll i undervisningen.

Innehåll

Syfte:

Detta arbetsområde ska bidra till att du får en inblick i vilka olika massmedier som finns i vårt samhälle och hur de fungerar. 

Du ska också få tillfälle att reflektera över olika källors påverkan på oss människor samt kunna ta ställning till vilka källor som är trovärdiga eller inte.

 

Innehåll:

   •  Vi läser, samtalar om och svarar på frågor

   •  Vi diskuterar varför källkritik är viktigt och hur man kan kolla en källas trovärdighet

   •  Vi tittar närmare på nyheter i olika medier och undersöker vad det är som gör det till en nyhet och hur vi kan veta att det har hänt

 

Arbetssätt:

 • genomgångar med lärare

 • läsa texter tillsammans och enskilt (Vi utgår från arbetsboken Puls - Samhällskunskap) 

 • arbeta med ord- och begreppsförståelse 

 • svara på frågor både om innehåll i texter vi läst och frågor där vi måste tänka vidare själva eller läsa mellan raderna
 • samtala i både stora och mindre grupper

 • analysera reklam

 • se filmer

 

Konkretiserade mål:

Du ska kunna berätta vad information och kommunikation är och varför det finns i samhället.

Du ska kunna ge förslag på olika massmedier och hur de används för att påverka omgivningen på olika sätt. I dina beskrivningar ska du kunna hantera ämnesorden i begreppslistan.

Du ska kunna använda dig av ett kritiskt förhållningssätt dvs bli medveten om budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Du ska kunna agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter och förstå att du själv har stor möjlighet att påverka, skapa och sprida information.

 

Bedömning: 

Jag kommer att titta på hur väl du:

• använder och förstår viktiga ord och begrepp i arbetsområdet

• aktivt deltar i de olika samtalen

• förstår massmedias roll i samhället

• kan kontrollera en källas trovärdighet

• kan resonera kring olika frågor inom området

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6

Matriser

Sv Sh
Information & kommunikation

Hållpats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ha kunskap om och beskriva samband
Ha kunskaper om olika medier och hur de fungerar/deras roll i samhället. Beskriva samband inom den mediala samhällsstrukturen.
Du har kunskap om 1-2 medier. Du kan ge en relevant anledning till varför reklam finns.
Du har kunskap om 3-4 medier. Du kan ge minst en relevant anledning till varför reklam finns samt ge ett exempel.
Du har kunskap om alla olika medier. Du kan ge minst en relevant anledning till varför reklam finns samt ge exempel ur olika perspektiv.
Begrepp
Beskriver med hjälp av orden i begreppslistan och kan använda begrepp som journalist, tryckfrihet, tryckfrihet, källa, sociala medier, information, reklam, trovärdig och källkritik på ett fungerande sätt.
Du förstår ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt och förklarar några (4) ord
Du förstår ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt och förklarar flera (5-6) ord
Du förstår ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt och förklarar samtliga (7) ord
Undersöka samhällsfrågor
Undersöka elevnära samhällsfrågor (medieanvändning) ur något perspektiv.
Du gör försök att redovisa din medieanvändning men den överensstämmer inte med uppgiften.
Du kan redovisa fakta om din medieanvändning.
Ståndpunkter och underbyggda argument
Uttrycka och värdera (för- och nackdelar) och resonera kring olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med underbyggda argument.
Du uttrycker dig enkelt med någon del.
Du resonerar med några delar ex. fördelar/nackdelar/tar ställning för din åsikt.
Du resonerar med samtliga delar och använder för- och nackdelar i ditt resonemang och tar sedan ställning för din åsikt.
Källkritik
Diskutera hur information och källor kan användas
Du behöver hjälp för att skilja på fakta och värderingar i olika källor.
Du kan skilja på fakta och värderingar i olika källor.
Du kan skilja på fakta och värderingar i olika källor. Du kan resonera om olika källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: