Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Öst vecka 8

Skapad 2021-02-22 08:41 i Mörarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

Mål:

  • Vi  fokuserar vi på att skapa trygghet och trivsel hos hela gruppen. Vi arbetar med att skapa miljöer som fångar och intresserar många barn.

  •  Matematik med Rutan och Randan och de olika begreppen kring mäta.

  • Jobba vidare med TAKK lägesord mäta och andra kreativa sätt att kommunicera

  • Rörelse bidrar till ökad inlärningsförmåga, därför vill vi aktivt möta barnen i motorik och koordinationsförmåga.

  • Literacy är ett stort begrepp, därför vill vi ge barnen ett intresse för berättelser, bilder och texter i olika format samt kunna tolka och återberätta texter.

 

 

Syfte:

  • Att hjälpa barnen förstå empati och se gruppen och att ha tillhörighet.

  • Känna igen de olika matematiska begreppen och utveckla förmågor kring att mäta på varierande sätt i de vardagliga situationerna.

  • Alla barn ska få lika möjlighet till att kommunicera och uttrycka sin åsikt oavsett tal, ursprung eller social miljö.

  • När vi rör oss ökar vi en förståelse för vårt välmående och hälsa.

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: