Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och kroppsuppfattning

Skapad 2021-02-22 09:23 i Förskolan Orion AB Fristående förskolor
Visionen är att utgå från rörelse, fin och grovmotorik. I ämnet får vi också in hälsa som ligger i grunden för rörelse. Vi följer barnens intresse inom rörelse.
Förskola
Hjälpa barnen stärka sin kroppsuppfattning, motorik och hälsa. 4-5(6 år)

Innehåll

Syfte

Vi vill att barnen ska få kunskap om hur rörelse, sömn, vila, näringsrik kost och goda relationer bidrager till en god hälsa.

Barnen ska få bättre kroppsuppfattning genom olika fin- och grovmotoriska aktiviteter.

 

Metod

Vi kommer att jobba med rörelse, grov och finmotorik. Detta utvecklas genom vad barnen vissa intresse för inom ämnet.

Vi kommer använda oss av olika hinderbanor, motorik- och koordinationsövningar samt rörelselekar. Vi ser även skogen som en bra plats för att öva motorik och kroppsuppfattning. 

Vi kommer använda oss bland annat av sånger där det går ut på att röra på kroppen, vara ute klättra och springa, gå på promenad och gå till skogen, leka på ängen mm.
Innomhus ligger mycket fokus på finmotorik, t.ex. väva, sy, pärlor i olika former och storlekar, rita och äta med bestick, klippa och klistra, pussla m.m. 

Dokumentation

Vi dokumenterar via Unikum med bloggar och lärloggar. 

Utvärdering

Arbetet kommer utvärderas och dokumenteras under terminens gång, efter avslutad termin kommer pedagogerna gå igenom vad som kan göras annorlunda samt vad som var positivt.

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: