Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min omvärld

Skapad 2021-02-22 10:52 i IPS Majorna The International Preschool AB
Förskola
Förskolan är det första steget i ett sammanhållet utbildningssystem, där våra arbetet skall utgå från att varje barn arbetar med att erövra omvärlden. Detta arbete skall leda och stödjas i riktning mot de mål läroplanen anger. Förskolan är också en mötesplats där man lyssnar på varandra och ger varandra tid, barnens åsikter tas på allvar och miljön skall utformas så att möten blir möjliga. Vi kommer att utforska vår närmaste omgivning och sedan utifrån barnens intresse söka kunskap om världen runtom oss. Vi inleder med att göra en tankekarta där vi tillsammans dokumenterar vad barnen tänker på när de tänker på omvärlden.

Innehåll

 

Varje barn är unikt och kompetent och ska mötas utifrån sina individuella behov. Barnet är nyfiket på sin omvärld och lär hela tiden både inne och ute. Leken är viktigt för barns lärande och för förmågan att samspela med andra. Det är genom leken barnen utforskar sin omvärld, bearbetar intryck och erfarenheter och kommunicerar med andra. I vår förskola försöker vi att bygga på delaktighet, inflytande och demokrati där barnens tankar och intresse ligger till grund för verksamhetens utformning och innehåll.

Barn upptäcker omvärlden genom att samspela med omgivningen. Det är därför vi försöker att utforma de pedagogiska och utmanande miljö som spelar en stor betydelse för barns lärande och utgår från deras intresse, som kommer att ge möjlighet till en spännande möte mellan barn/barn och vuxen/barn, där vi tillsammans undersöker och experimenterar.

Målet:

_ Att barnen ska få ökad förståelse för sin omvärld.

_ Att barnen får möjlighet att utveckla sin kreativitet och fantasi genom lättillgängligt material som kan användas på många olika sätt.

_ Att hjälpa barnen skapa sin egen identitet.

Tillvägagångssätt för att uppnå målet:

- Återvinningsmaterial eller föremål från naturen kan vara en bra exempel.

- Olika material som anpassas efter barnens förutsättningar, behov och intressen.

- Konstruktion och skapande är ett verktyg for barnen, för att bygga förståelse för olika fenomen i samhället.

- Vi kommer och jobba mer med bild och skapande, estetik och geometri, empati och handlingssätt, matematik, teknik och språk.

Kopplingar till läroplanen: (LPfö98 Rev. 2018)

- Förståelse för demokratiska principer och förmåga och fatta beslut i enlighet med dem.

- Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

- Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sitt omvärld.

- Utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.

- Självständighet och tillit till sin egen förmåga.

- Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: