Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex och samlevnad

Skapad 2021-02-22 11:07 i Norretulls grundsärskola Kristianstad
Grundsärskola 7 – 9 Svenska Naturorienterande ämnen Samhällsorienterande ämnen
Sexualitet är något som på olika sätt berör alla människor i större eller mindre omfattning under hela livet. I våra tankar, känslor och handlingar upplever och förhåller vi oss till sexualiteten. Sexualiteten finns på så vis inom var och en av oss, men uppträder också mellan människor – den har en relationell dimension. Hur vi förstår och sorterar våra upplevelser och föreställningar påverkas av det samhälle vi lever i. På så sätt har sexualiteten både en individuell, en relationell och en social dimension. Sexualitet handlar också om färdigheter. Hur vet man vad man vill? Hur vet man vad någon annan vill? Förmågan att finna svar på sådana och liknande frågor kräver reflektion och övning. "RFSU"

Innehåll

Tidsram

VT  Vecka 10-14

   Du kommer att få förutsättningar att utveckla dina kunskaper om:

 • Kroppen, kroppsideal, organ och dess funktioner

 • Hur kroppen, tankar och känslor förändras under puberteten

 • Egen identitet, kärlek, dejta och att bli ihop

 • Sex, preventivmedel och sexuellt överförbara sjukdomar

 • Att sätta gränser, stopp min kropp och om samtycke

 • Om sexualitet och samlevnadsformer och jämställdhet

 • Reproduktion och graviditet

 • Ord och begrepp

 

Du kommer att få arbeta med:

 • Tankekartor, bilder och arbetsblad

 • Quiz, Kahoot och att skriva på chromebook

 • Att läsa, lyssna på och titta/ följa med i böcker 

 • Att titta på filmer och klipp

 • Att söka information och använda olika hemsidor 

 • Att söka information om och använda relevanta appar 

 • Att åka på studiebesök 

 

Du kommer att få visa dina kunskaper och bedömas utifrån:

Din medverkan i samtal och diskussioner 

Din medverkan i att beskriva och berätta om förändringar med och i kroppen vid puberteten

Din medverkan i att beskriva organ dess funktion och samband

Din medverkan i att berätta om kärlek, känslor, relationer och familjekonstellationer 

Din medverkan i att förklara vad HBTQ innebär för

Din medverkan i att förklara reproduktion, preventivmedel och sexuellt överförbara sjukdomar 

Din medverkan i att använda ord, begrepp och symboler som har med kroppen, pubertet och sexualitet att göra

Din medverkan i att förklara vad samtycke, jämställdhet och att säga nej innebär

Din medverkan och aktivitet på lektionerna.

Din medverkan i att använda sökmotorer på internet för att hitta information och fakta 

 

 •  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Människokroppens organ, deras namn, placering, utseende och funktion.
  NO  7-9
 • Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
  NO  7-9
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion. Frågor om identitet, relationer, kärlek och ansvar.
  NO  7-9
 • Preventivmetoder och sexuellt överförbara sjukdomar.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9
 • Livsfrågor som är betydelsefulla för eleven. Identitet och identitetsskapande i relation till kön, sexualitet och livsstil.
  SO  7-9
 • Konfliktlösning och vardagliga moraliska dilemman, till exempel hur man kan hantera olika åsikter.
  SO  7-9
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  7-9
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder. Kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  SO  7-9
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Sv  7-9

Matriser

NO Sv SO
Sex och samlevnad

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Könsorganens anatomi
 • NO  7-9
Eleven kan medverka i att beskriva några av människans organ och ger något exempel på deras funktion och samband.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt beskriva några av människans organ och ger något exempel på deras funktion och samband.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt beskriva några av människans organ och ger något exempel på deras funktion och samband.
Preventivmetoder, identitet & olika relationer
 • NO  7-9
Dessutom bidrar eleven till resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.
Eleven för enkla resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer
Eleven för välutvecklade resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer
Pubertet, hygien och hälsa
 • NO  7-9
 • NO  7-9
Eleven bidrar också till resonemang om förebyggande hälsovård
Eleven för också enkla resonemang om förebyggande hälsovård
Eleven bidrar också välutvecklande resonemang om förebyggande hälsovård
Ämnesspecifika ord och begrepp
 • NO  7-9
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser
Livsfrågor, identitet och livsstil
 • SO  7-9
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att bidra till att framföra och bemöta åsikter samt resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett delvis fungerande sätt och föra enkla resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett väl fungerande sätt och föra välutvecklade resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Mänskliga rättigheter, lagar och regler
 • SO  7-9
Eleven kan ge exempel på olika lagar och regler i samhället och bidrar till resonemang om varför de kan behövas.
Eleven kan ge exempel på lagar och regler i samhället och för enkla resonemang om varför de kan behövas.
Eleven kan ge exempel på lagar och regler i samhället och för välutvecklade resonemang om varför de kan behövas.
Åsikter och argument
 • Sv  7-9
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och bidrar till att framföra egna åsikter och argument.
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna delvis underbyggda åsikter och argument.
samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna väl underbyggda åsikter och argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: