Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering uppstart 1-2-årsgruppen

Skapad 2021-02-22 11:47 i Lillgårdens förskola Östersund
Förskola
Syfte: Skapa gemenskap och trygghet i den nya gruppen

Innehåll

Bakgrund: För att skapa gemenskap och att ha leken som ”röd tråd” på vår förskola har vi kommit överens om att starta tvärgrupper. Vår grupp består av de yngsta barnen.

Planering: Vi börjar med att fokusera på en gemensam sångsamling med inslag av några styrda lekar. Vi startar med en namnlängd. Sångerna är klassiska och vi använder ungefär samma varje vecka för att skapa igenkänning. Det samma gäller lekarna (hunden och benet, en elefant balanserade, gubben/gumman i lådan). 
Efter sånger och lekar dukar vi upp med olika lekmaterial. Vi kan vara både inomhus som utomhus.

När: Onsdagar och torsdagar kl. 9.19-10.15

Pedagoger: Anette och Dennis samt Yaheda på onsdagar. 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: