Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik

Skapad 2021-02-22 11:41 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Fysik
Energi, ljud och ljus

Innehåll

 

 

Ämne: Fysik

Årskurs: 8

Vad ska vi arbeta med?

-Energi, ljud och ljus

Syfte

          Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta   ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

          Genomföra systematiska undersökningar i fysik.

          Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

 

          Energins flöde från solen genom naturen och samhället.

          Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

          Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

          Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

          hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

          ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg

          fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, t.ex. inom sjukvård och informationsteknik

Vad ska du lära dig, dvs konkreta mål för dig som elev

 

Energi s. 302-323

1.    Känna till energiprincipen.

2.    Känna till olika energiformer.

3.    Kunna ge exempel på olika energiomvandlingar. Tex. I kroppen, en bensinmotor, en TV, i gröna växter, m.m.

4.    Beskriva olika former av förnybar energi.

5.    Göra jämförelser mellan förnybara och icke förnybara energikällor.

6.    Kunna redogöra för begreppen i begreppslistan.

 

 

Ljud: s. 74-91, 94

7.    Kunna redogöra för begreppen i begreppslistan tex:

8.    Kunna förklara vad ljud är och hur det bildas.

9.    Veta hur ljudet sprids och förstå orsaken till skillnaden i hastighet i olika ämnen.

10.  Veta vad som gör att toner kan låta olika (ljudstyrkan och hur ljust/mörkt det låter) samt hur det illustreras.

11.  Örat och hörseln. Känna till deras uppbyggnad; delar och funktion.

  

Ljus s. 130-143, 146-163

12.  Kunna redogöra för begreppen i begreppslistan tex:

13.  Veta vad ljus är, hur det sprids och dess hastighet.

14.  Förstå hur vi ser. Känna till ögats delar och funktion.

15.  Veta hur och varför ljus bryts i olika ämnen.

16. Förklara totalreflektion och hur det används i tekniska lösningar.

17.  Känna till ljuset brytning i konkava och konvexa speglar och linser.

18.   Förklara varför föremål har olika färger och vad olika färger är.

 

Bedömning

          Genom samtal och diskussioner under arbetets gång samt skriftligt prov kommer vi bedöma hur du:

          samtalar om och diskuterar frågor som rör ämnet genom att bidra och föra diskussionen framåt

          drar slutsatser kopplar slutsatser till teorier och modeller

          förklarar begreppen med hjälp av egna bilder och ord

Undervisning, hur ska vi arbeta?

          Genomgång

          Diskussioner

          Laboration och demonstration

          Reflektioner och bearbetning

Så här kommer du få visa vad du lärt dig.

 

 

          Skriftliga prov

          Muntligt

          Ev. laborationsrapport

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka

Må/ Ti

Ti/ On

To

2

Energiformer

Energiomvandl.

Läsläxa s. 302-309

3

Energikällor

 

Läsläxa s. 310-317

4

 

 

Läsläxa s. 318-323

Prov Energi

5

Ljud

 

Läsläxa s.74-81

6

 

 

Läsläxa s.82-92

7

Ljus

 

Läsläxa s. 130-137

8

Speglar, linser

 

Läsläxa s.138-143,

146-155

9

Spo

rt

lov

10

 

 

 

 

Läsläxa s.156-163

 

11, 12

 

Rep.

Prov akustik, optik

v.12

 

 

 

 

       
       
       
       
       
       
       

Begreppslista

 

 

 

Energi

 

          Energiprincipen

 

          Elektrisk energi, rörelseenergi, värmeenergi, kärnenergi, strålningsenergi, kemisk energi, lägesenergi

 

          Energiomvandling

 

          Verkningsgrad

 

          Förnybar respektive icke förnybar energi

 

          Biobränsle, jordvärme, bergvärme, luftvärme, vindkraft, solenergi

 

          Fossila bränslen, växthuseffekten, kärnkraft

 

 

Checklista (begreppen är fetmarkerade)

 

Ljud

 

          Kunna förklara ljudvågor som förtätningar/förtunningar av atomer, atomknuffar som uppstår pga vibrationer.

 

          Förklara begreppet ljudkälla.

 

          Förklara begreppet vakuum samt hur det påverkar ljud.

 

          Förklara begreppet ljudvall samt vad som sker då den passeras.

 

          Känna till ljudets hastighet i olika ämnen samt vad skillnaden beror på.

 

          Förklara begreppen svängning, frekvens, Hertz, våglängd, hög och låg ton, tonhöjd.

 

          Förklara begreppen ultraljud, infraljud.

 

          Kunna redogöra för och förklara dopplereffekten.

 

          Förklara begreppen amplitud, stark och svag ton, våghöjd, decibel,

 

          Förklara begreppet resonans och resonanslåda samt hur det kan nyttjas eller skada föremål.

 

          Kunna förklara hur ett ekolod fungerar.

 

 

 

Örat

 

          Kunna namnge och sätta ut örats delar samt beskriva dess funktion. Kunna följa ett ljud från ljudkälla till hjärnan.

 

 

 

Ljus

 

          Kunna svara på hur ljus rör sig och sprids samt dess hastighet i olika medium.

 

          Känna till hur ljus reflekteras. Förstå reflektionslagen.

 

          Känna till att ljus kan absorberas samt vad som då händer med strålningsenergin.

 

          Känna till hur ljus bryts i speglar, linser, vatten och luft.

 

          Förklara begreppen konkav och konvex.

 

          Känna till ROGGBIV (spektralfärgerna) samt vad som skiljer färgerna åt (våglängden)

 

          Förklara begreppen optisk täthet, normalen, brännpunkt, infallsvinkel, reflektionsvinkel, brytningsvinkel, totalreflektion.

 

          Förklara hur fiberoptik fungerar samt dess fördelar.

 

          Förklara begreppet spektrum samt varför föremål har olika färg.

 

          Kunna förklara ljus som både elektromagnetisk strålning, partikelstrålning och en energiform.

 

          Redogöra för skillnaden mellan vanligt synligt ljus, UV-ljus, IR-ljus, polariserat ljus och laser.

 

          Jämföra ljud och ljus.

 

 

 

Ögat

 

·         Kunna namnge och sätta ut ögats delar samt beskriva dess funktion. Kunna följa ett ljus från ljuskälla till hjärnan.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: