Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP Matematik Tabeller, diagram och lägesmått

Skapad 2021-02-22 11:59 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Matematik
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att du utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Nu kommer du att bli säkrare på hur du presenterar och tolkar data, genom att läsa av tabeller och diagram.

Innehåll

 
       

Vad ska du lära dig?

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att du utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Nu kommer du att bli säkrare på hur du presenterar och tolkar data, genom att läsa av tabeller och diagram. 


Du ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.


Du kommer att lära dig begrepp för lägesmått.

 

Varför ska du lära dig det?

Syftet med matematik i skolan är att du ska bli nyfiken och sugen på att lära dig mer om matematik och att du ska känna dig trygg när du använder matematik och att du verkligen tror på dig själv.

Du ska också få möjlighet att lära dig så mycket att du själv kan lösa matematiska problem och fundera över om du valt rätt metod och kommit fram till rätt svar. Det är meningen att du ska känna att du har nytta av det vi arbetar med i din vardag


Innehållet i detta område är viktigt därför att du ska bli mer säker på tabeller och diagram samt var du möter dessa i din vardag.

 

Hur ska du lära dig det?

Vi kommer att variera arbetssättet genom att arbeta både enskilt och i par. Vi kommer att  arbeta med både läromedel i bokform, på stenciler och på Ipad. Anna kommer att ha genomgångar. 


Du kommer att göra en enskild uppgift, där du gör en undersökning och visar dina resultat i tabell och diagram. 

 

Vilket material kommer du använda?

Du kommer att arbeta med Koll på matematik 4B, kapitel 7 samt material som Anna tagit fram. Du kommer även att färdighetsträna multiplikation och division på olika sätt. 

 

Hur ska området bedömas?

Examination ligger onsdag vecka 12 för 4B och torsdag vecka 12 för 4A. 

 

Hur ska återkoppling ges?

Det mesta av återkopplingen sker kontinuerligt i skolvardagen i form av

muntliga kommentarer. Du kommer att självskatta dina förmågor i slutet av arbetet. Därefter får du en markering i din kunskapsmatris.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: