👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drakens Projektsammanfattning Södermalm 2020-2021, Uppföljningsperiod 3

Skapad 2021-02-22 13:13 i 123181 Förskolan Ragvald Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en uppföljning av det projektarbete som pågått under året som blir till en pedagogisk berättelse. I Projektsammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör också underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen   

Drakens projektsammanfattning

Varje vecka har vi gett barnen olika planerade undervisningssituationer, både väl planerade och spontana. Som en röd tråd har vi haft Södermalms projekt "Barns möte med naturen". Utifrån barnens intresse kring vår natur och våra naturfenomen har vi gjort olika aktiviteter. Vi har lyft allt från vad som händer i våra olika årstider, naturfenomen, vattnets kretslopp, djurlära och plantering/odling. Barnens tankar och frågeställningar har lett vårt arbete framåt.

Genom att varje vecka ha en inplanerad undervisning utifrån barnens tankar och teorier har vi utmanat både vuxna och barn. Vi har t ex provat på att göra moln, regn och vulkaner. Efter varje moment har vi utformat en lärlogg där barnens tankar och funderingar fått synliggöras. Dessa har vårdnadshavare fått ta del utav i skolplattformen. Lärloggarna har även satts upp på väggarna till barnen. Där har de sedan själva kunnat återkopplat och reflekterat med oss personal kring händelseförloppet. Men också kunnat förmedla nya frågeställningar. 

Detta har verkligen varit ett projekt vi gjort tillsammans med barnen under hela året. Många nya infallsvinklar har vi lyft och undersökt. Vi har använt oss av olika digitala tekniker, skapande material, musik, dans, instrument. Barnen har fått undersöka djur, växter och snö med webb-ägget. Vi har förstorat upp och projicerat. Vi har letat information tillsammans i böcker och på internet. Som pedagoger har vi också kopplat på färg- och materiallära, vänskapstema och hållbar utveckling/Grön flagg.

Vår miljö på förskolan ska vara tillåtande för alla. Saker vi skapar ska alla få ta del utav. Inför nästa termin så ska vi ha planera in ett mer djupare och ingående projekt. Där vi arbetar oss in mer i vårt mål och har en snävare planering. Det blir lätt spretigt och vi pedagoger faller lätt ut och har en massa småprojekt. Som ett mål för höstens projekt är att synliggöra matematiken som sker på förskolan mer för barn och vårdnadshavare i olika lärloggar. 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18