Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora Björnen Edsbro fsk, Natur och Matematik.

Skapad 2021-02-22 14:12 i Edsbro förskola Norrtälje
Vårt mål är att ge barnen möjlighet att få utforska matematik, experimentera med naturvetenskapliga fenomen samt barnens delaktighet med de önskemål som uppstår på vägen i vårt upptäckande och lärande i 3-6 års gruppen.
Förskola
Kan björnar räkna och läsa? Vi ska lära oss mer om björnar och deras liv på många olika sätt. Att väva in ord, bokstäver, siffror och matematik i temat och öva, pröva och lära oss om hur vi tar hand om vår jord på ett bra sätt. Vatten och dess former i experiment är något vi torsos an nu.

Innehåll

 

1. MÅLOMRÅDE

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen.

Generativ fråga: Kan björnar räkna och läsa?

Syfte: Vi vill att barnen ska lära sig mer om hur björnar lever under alla årstider, samt förstå hur vi människor påverkar och hanterar vår jord, genom experiment och skapande på olika sätt.

Mål ur Lpfö 18:


 • 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 

Barnens intressen, initiativ och behov:

Eftersom vi hade ett namndop under hösten-20 på vår avdelning blev barnen mer intresserade av just BJÖRNAR och då kan ett tema med dessa djur faktiskt leda oss vidare in i både bokstävernas  och siffrornas värld också genom böcker, teatrar och samtal i undervisningen. Flera av barnen har sett björnar i djurparker, på film eller har hört talas om dem ur böcker. Genom utvecklingssamtal med VH framgick det att barnen 4-5 år nu var mer intresserad hemma av just ord, bokstäver och siffror. Vi pedagoger ser också intresset av att hålla rent i naturen som barnen ofta påpekar då vi går till skogen, idrottshallen eller går promenader. De vill alltid plocka upp skräpet de ser. Så vi kommer at att planera in en Hållbarhets vecka under våren nångång. Att plantera frön har vissa pedagoger och barn önskat lääääänge nu, och äntligen kan vi få hit pallkragar kanske. Ett viktigt och roligt sätt att förundras över Livets kraft och att små frön kan bli något STORT och Ätbart!!!! Kul🌱😃

Förståelse: Läs ovan, samt förstå det viktiga i att VI alla är en del av jorden som vi måste vara RÄDDA OM🌏 Att det är ROLIGT att få lära sig om allt man är intresserad av, tex BJÖRNAR🐻 Förstå små experiment vi kan göra tillsammans, se, titta, upptäcka, förundras. Väcka nyfikenhet.

Förmågor: Vad kan jag? Vad kan jag lära mig om björnarnas liv, vinter, vår, sommar o höst. Följ naturen och olika kretslopp och fundera på HUR vi ska vara rädda om vår miljö på jorden. Vad kan man göra i jorden? Tex ODLING av grödor som vi kan ÄTA. Pedagogerna ska vara med i barnens tankar och förslag så får vi se vart vi hamnar.

Begrepp:

VAD ÄR....Siffror, räkna 1  2 3 osv i antal,  ljuda bokstäver, och skriva dem samt lite namn och ord. Få upptäcka naturens fenomen med is och snö, vatten i olika former och tillstånd. Hitta roliga experiment om just vatten och använda oss av den kalla årstiden har nu.
Om björnar och deras liv ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Tex Isbjörnar har ingen is längre, varför är det så?🤔om barnen väljer Isbjörn som ex.

Hållbarhet vad är det? Källsortering, sophantering, experiment, och odling av grödor.🌱🌻🌈Hur gör vi detta? Vad har vi för nytta av detta?

Arbetslagets förhållningssätt:
I samtal och undervisning med barnen får de se, upptäcka och lära sig om ovanstående ämnen som vi valt. Vi visar, berättar, lyssnar och får i förlängningen se vart och hur barnen själva leder dessa samtal vidare. Barnens idéer är viktiga för vidare positiv inlärning och att de ska vara intresserade så de orkar hålla ett gott fokus på de ämnena och vara nyfikna vidare.

Vi har delade arbetsgrupper med lagom antal barn per pedagog. Hjälper varandra när så behövs och ibland måste vi flexibelt planera om den röda tråd vi just nu arbetar på.Lyssna aktivt på VAD barnen önskar lära sig mer om. 

Vetenskaplig grund: Scaffolding och lågaffektivt bemötande,  läs litteratur av bla Lev Vygotsky.

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

Vi googlar, söker info i våra böcker, lånar litteratur från biblioteket och frågar varandra om vi behöver hjälp. Mycket av det vi planerat in, har vi ju redan beprövad erfarenhet av.

2. UTVÄRDERING

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat?

Kriterier:

När barnen ser glada😄👍ut... Vi kommer att filma, intervjua och samtala med barnen på vägen mot de mål vi nu satt upp. Ingen matris används nu. Helt enkelt FRÅGA och uppmärksamma barnen själva på VA de faktiskt lärt sig

Utvärderingssätt:

Vid reflektionerna på fredagarna kontinuerligt och även under veckodagarna då vi intervjuar, skriver ned, filmar vad som sagts och gjorts. Vid utvecklingssamtalen med VH har det tydligt framgått att de områden som handlar om siffror och bokstäver är viktiga och intressanta för de äldre barnen att få träna mer på nu vt-  21. Detta väva nu in i vårt tema om björnar och natur.

3. AKTIVITETSPLAN

Hur ska vi börja? ...och hur skulle vi kunna fortsätta? Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

 

Aktiviteter:

Att väva in den redan genomarbetade sagan Guldlock o de tre björnarna leder ju oss osökt vidare in i andra sagor av matematisk natur, så det kan vi ju starta upp med, en teater!!

Vi ska leka fram hur björnar bo, lever, vad de äter och deras livscykel. Vart kommer de ifrån? Hur många ungar föder de? Och vad heter olika sorters björnar? Vi vill få in matematiska begrepp i samtalen och fundera över vad björnarna kan om matte.

 

Formativ uppföljning: Regelbundna reflektioner på fredagarna då vi ser hur allt förlöper, vi ska fråga precis efter en undervisning så vi får direkta precisa svar där och då barnen. Då ser vi hur intresset fortlever och HUR vi kan gå vidare därifrån.

Lärmiljön:

3 åringarna i en stor grupp kommer att få arbeta för sig, 4-5 åringarna arbetar i sina grupper. Vi har olika undervisningsrum att arbeta i så väggarna får kläs med det skapande och lärande vi håller på med. Ett tydligt dokumenterande som barnen kan se, läsa och förstå. Där syns det vilket tema och den röda tråd vi håller på med. 

Vi vill se om barnen med vår hjälp kan skapa en björnvärld  och väva in den i den redan pågående sago teater vi arbetat med under en längre tid. 
Miljöerna inne kan byggas upp som tex en skog, ett ide eller något annat hus?
Vi har ju vår fina kartongverkstad vi kan bygga massor med saker av, till allt annat vi gör.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18

Matriser

Matris för uppföljning av måluppfyllelse

Förståelse

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här

Förmågor

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här

Begrepp

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: