👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering område TEKNIK, vt -21 Humlans förskola

Skapad 2021-02-22 14:08 i Humlans förskola Hudiksvall
Förskola
Pedagogisk planering (Pp) och uppföljning/utvärdering inom område TEKNIK. Under projektets gång görs även spaltdokumentationerna (1, 2, 3) kopplade till en nyfikenhetsfråga inom bokprojektet.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Piraterna och spökvraket

Tidsperiod: Februari och Mars 2021(v 6 till 14)

Förskolans namn: Humlans förskola

Grupp: Hundänge

Barnens ålder: 1-5

År och datum:: Projektet pågår ht 2020 och vt 2021

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Teknik

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)

 

 

' förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och

 

' förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

  •  ' förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

 

De andra målen kommer in i projektet genom att vi jobbar med ovanstående mål.Hur kommer arbetet att läggas upp? Vi startar upp ett bokprojekt med en gemensam bok som vi jobbar med i hela huset.

Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Genom den pedagogiska dokumentationen och genom att vara närvarande pedagog.

Hur görs barnen delaktiga?

Via reflektion tillsammans med barnen.


Vem är ansvarig? Arbetslaget

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Unikum, dokument 3 i pedagogisk dokumentation, foton/bilder från projektet

Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Pedagogisk dokumentation.

Planeringen upprättad av: Pedagogerna på Hundänge

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg