👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Agentuppdrag

Skapad 2021-02-22 14:16 i Lingonets förskola Östersund
Förskola
Planerad lek för 4-5 åringarna. De ska vara agenter och gå igenom en laserbana för att lösa ett uppdrag.

Innehåll

Grupp:

4-5 åringarna

 

 

 

Vad ska vi lära ut:

Samspel, motorik, problemlösning

 

Syfte:

Samarbetsövning för att stärka barngruppen.

 

Förberedelser:

Spänna upp röda garntrådar mellan stolar.

Skriv ett uppdrag som går ut på att leta reda på 5 saker för att få en nyckel.

Regissören skriver ner en historia om varför detta uppdrag ska göras och från vem uppdraget kommer ifrån.

Ipad med en klocka som räknar ner.

 

Under lekens gång finns en pedagog som regissör och medlekare och den andra pedagogen är observatör.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för ökad måluppfyllelse,
  Lpfö 18
 • utforma utbildningen och anpassa resursfördelningen så att alla barn får det stöd och de utmaningar de behöver för utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18