Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leka fikastund

Skapad 2021-02-22 14:19 i Lingonets förskola Östersund
Förskola
Mall för planering för enskilda aktiviteter (Åsas mall)

Innehåll

Grupp:

De barn som inte har sovvila, har delats upp tom 5/3. Utvärderas 9/3

 

Mål ur läroplanen:

(Koppla mål ur läroplanen längre ner vid "Lägg till")

 

Vad ska vi lära ut:

Fikastund där samspelet mellan barnen är det centrala. I leken ingår turtagning, begreppsbildning mm 

 

Syfte:

Socialt samspel. Barn som har svårt att leka ska få hjälp in i leken. Barn som behöver träna att leka med olika barn. 

 

Förberedelser:

Plocka fram fikalådan, förkläden och receptboken. Ta bort det som inte hör till leken.

 

Försöka att få syn på i vilken utsträckning  barnen använder lekens "grundregler" turtagning, samförstånd och ömsesidighet.

 

 

 

 

 

Barnens reflektion:

Vad har du lärt dig? Hur tyckte du gruppen var? Vad vill du lära dig nästa gång?

 

 

Pedagogens reflektion:

Mina egna tankar om hur gruppen varit.

Analys:

Nådde vi de förutsatta målet, lärde barnen sig någonting, hur kan vi se det.

 

 

Framåtsyftande planering:

Hur går vi vidare? Vad ska vi göra annorlunda nästa gång så att barnen verkligen når dit vi hade tänkt, alternativt för att gå vidare till nästa steg?

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för ökad måluppfyllelse,
    Lpfö 18
  • utforma utbildningen och anpassa resursfördelningen så att alla barn får det stöd och de utmaningar de behöver för utveckling och lärande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: