Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snömålning

Skapad 2021-02-22 15:01 i Bäckens förskola Östersund
Förskola
Barnen får skapa i snön, måla, utforska sin nyfikenhet.

Innehåll

Tisdag och Onsdag V.8 med alla barn på förmiddagen, ute aktivitet. 

Syftet med denna aktivitet är att barnen ska få möjlighet att utforska sin kreativitet och nyfikenhet genom att skapa med nya material. På så sätt får barnen möjlighet att stärka sin självkänsla. 

• Plocka fram material.
•. Planerat vart vi ska samla barnen och utföra aktiviteten. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: