Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnfamiljer

Skapad 2021-02-22 15:30 i Sparrås förskola Kungälv
Förskola
Vi har valt Tema Stjärnfamiljer för att vi barnen ska få möjlighet att synliggöra sin unika "stjärnfamilj" och utveckla förståelse för att familjer kan se ut på olika sätt.

Innehåll

Vårt syfte med temat är att barnen ska utveckla sina tankar kring frågan:

 • Hur ser en familj ut?

 

Vi vill

 • bekräfta barns behov av sin familj
 • synliggöra barnens unika "stjärnfamilj".
 • skapa ett positivt klimat där alla barn får känna stolthet kring sin familj.

Vi vill även

 • att barnen ska få förståelse för att familjer ser ut på olika sätt och
 • skapa en öppenhet för olika barns familjeförhållanden.

Aktiviteter vi har planerat är:

Varje barn ska få sitta ned tillsammans med en pedagog och rita sin familj.

Vi läser böcker om familjer och för sokratiska samtal kring innehållet.

 

Vi kommer att inleda och avsluta temat med att låta barnen få svara på frågan "Vad är en familj?" för att kunna utvärdera undervisningen.

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: