Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dröm om demokrati

Skapad 2021-02-22 15:37 i Rönnängs skola Tjörn
Vi kommer att jobba med Demokrati och dess innebär. Vi diskutera, reflektera och uttrycka oss om ordet demokrati och vi kommer att ha som grunden serien DRÖM OM DEMOKRATI från UR
Grundskola 4 – 5 Samhällskunskap
Eleverna ska få ett historiskt perspektiv på kampen för allmän rösträtt, kvinnokampen och rättvisa villkor på arbetsmarknaden. Vi möter människor och organisationer som driver frågor utanför det politiska systemet; men också olika företrädare för de politiska partierna i Sverige.

Innehåll

Vi kommer att titta på en serie som består av 6 avsnitt och i varje avsnitt tas upp en del av Sveriges historia i en demokratisk process.

SYFTE:

 ”Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.”

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.” ”Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.” 

 

CENTRALA INNEHÅLL:

BESLUTSFATTANDE OCH POLITISKA IDÉER ”Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar.

Hur individer och grupper kan påverka beslut.”

”Politiska val och partier i Sverige.

Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag.

Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Matriser

Sh
Samhällskunskap åk 4-6 Rönnängs skola

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
KUNSKAP OCH BEGREPP
* analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
Du har **grundläggande** kunskaper och använder begrepp på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Du har **goda** kunskaper och använder begrepp på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Du har **mycket goda** kunskaper och använder begrepp på ett **väl fungerande** sätt.
* reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser
Du har **grundläggande** kunskaper om mänskliga rättigheter och demokratiska värden och visar det genom att föra **enkla** resonemang.
Du har **goda** kunskaper om mänskliga rättigheter och demokratiska värden och visar det genom att föra **utvecklade** resonemang.
Du har **mycket goda** kunskaper om mänskliga rättigheter och demokratiska värden och visar det genom att föra **välutvecklade och nyanserade** resonemang.
ANALYS
* analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
Du undersöker samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då **enkla** samband.
Du undersöker samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då **förhållandevis komplexa** samband.
Du undersöker samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då **komplexa** samband.
RESONEMANG
* reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar * uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med **enkla** resonemang och **till viss del** underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med **utvecklade** resonemang och **relativt väl** underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med **välutvecklade** resonemang och **väl underbyggda** argument.
KÄLLKRITIK
* söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet
Du för **enkla och till viss del underbyggda** resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för **utvecklade och relativt väl underbyggda** resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: