Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En hållbar framtid - med Bockarna Bruse

Skapad 2021-02-22 17:23 i Bikupans förskola Österåker
Förskola
Vårt arbete mot en hållbar framtid med en inriktning mot Bockarna Bruse.

Innehåll

Vi har upplevt att det finns ett stort intresse för Bockarna Bruse. Barnen dramatiserar sagan spontant, pratar ofta om den samt uttrycker en önskan om att vi ska läsa den. Vi har därför valt att inrikta vårt arbete mot en hållbar framtid mot Bockarna Bruse. Vi kommer främst att fokusera på dessa läroplansmål: 

- förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

- förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

- förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

- förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

- förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

 

 

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,

 

 

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Vi vill ge barnen en grund att stå på i arbetet mot en hållbar framtid. Vi kommer därför att fokusera mycket på hur man behandlar sociala relationer, vår närmiljö samt vårt material på ett hållbart sätt. 

Undervisningen kommer att ske både spontant och planerat, både i helgrupp och i mindre grupper. Vi kommer att fortsätta gå till skogen som vi har planerat tidigare, men att Bockarna Bruse kommer vävas in i dom besöken. 

Innan mellanmålet på måndagar, onsdagar och fredagar kommer vi att titta bilder från våra undervisningstillfällen. En pedagog samtalar med barnen och en pedagog filmar/antecknar. Vi kommer även att erbjuda olika estetiska uttrycksformer för att ge möjligheten för barnen att uttrycka sig med hundraspråkligheten. 

Alla pedagoger ansvarar för att undervisningen genomförs enligt planering. Vi delar på ansvaret att dokumentera. Förskolläraren har det övergripande ansvaret för planeringen samt att dokumentera på Unikum. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: